2 % pre lepšie vzdelávanie

Aj vaše 2 % z dane nám pomôžu pri modernizácii školy, či pri organizácii podujatí pre našich žiakov, rodičov, ale aj komunitu okolo ZŠ Borodáčova. Vopred ďakujeme, ak sa rozhodnete tento rok venovať 2 %  zo svojich daní práve našej škole.  

Potvrdenie o registrácii

Vyhlásenie o poukázaní 2% dane za 2018

Údaje, ktoré potrebujete: 

Názov účtu: OZ ZŠ Borodáčova,
IBAN: SK72 1100 0000 0026 2485 2091
BIC: TATRSKBX (1100) Tatrabanka

 

 

 

Všetky bližšie informácie a tlačivá získate na: www.rozhodni.sk. Ďakujeme.