All posts by Aneta Štibravá

Oznam ŠJ

Odhlasovanie zo stravy na posledný školský týždeň (od 24.6. – 28.6.2019)

je možné len do 21.6.2019 do 08:00 rána (súvisí to s objednávkami tovaru)

 

O vrátenie preplatku požiadajte prosím písomne alebo mailom – jedalen@borodacova.sk

(prosíme uviesť aj č.účtu a IBAN)

Opatrenie – Pedikulóza

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava – metodické usmernenie

Pedikulóza – samotné ochorenie nie je až také vážne, najmä ak si uvedomíme, že je pomerne ľahké ho vyliečiť. Dnešné chemické prípravky sú spoľahlivo účinné. Ale pedikulóza je spoločenským problémom. Keď rodič zistí vši u svojho dieťaťa, často má zábrany informovať o tom školu. Pritom by takáto informácia v škole odštartovala sériu opatrení, ktoré môžu zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy.
V materskej škole deti prechádzajú tzv. ranným filtrom, ktorým sa väčšinou zamedzí prijatiu nemocného dieťaťa do kolektívu. Základná škola takéto opatrenia nevykonáva.
Rodič však nesmie poslať takto choré dieťa do školy. Ak škola zistí nemoc u žiaka, pošle žiaka domov. Do školy sa žiak môže vrátiť len s potvrdením lekára o vyliečení.

Hlasujte za našu školu – O2 Športová akadémia Mateja Tótha

Naša Základná škola, Borodáčova 2, Bratislava-Ružinov 82103
sa zapojila do celoslovenskej súťaže, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha
na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo.

Hlasujte za našu školu na stránke: https://www.dobravec.o2.sk/o2-sportova-akademia-mateja-totha/20

Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša základná škola.

V mene žiakov našej školy vám ďakujeme.