All posts by Škola Škola

Biela pastelka 2018

Milí rodičia, dňa 21. septembra 2018 sa  na našej  škole  koná verejná zbierka pre ľudí so zrakovým postihnutím pod názvom Biela pastelka. Poverení žiaci budú v určenú hodinu zbierať príspevky po triedach našej školy. Čítať viac

Triedny aktív 10.9.2018

Riaditeľstvo ZŠ Borodáčova oznamuje, že prvý triedny aktív sa uskutoční dňa 10.9.2018 (pondelok) o 16:00 hodine. Aktív bude prebiehať na oboch stupňoch zároveň.

Triedny aktív sa týka iba rodičov žiakov od 2. do 9. ročníka.

Informácie o začiatku školského roka 2018/2019

Riaditeľstvo ZŠ Borodáčova oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa 3.9.2018 o 8:30 pred budovou školy.

Zoznamy žiakov 1. – 4. ročníka budú zverejnené na vchode do školy .

Rodičovské združenie pre rodičov nových prvákov sa uskutoční po slávnostnom otvorení.

MDD v ŠKD

Medzinárodný deň detí (skr. MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta 1. juna. Na našej škole v ŠKD sme sa rozhodli svojim žiakom spríjemniť im ich sviatok športovými aktivitami na školskom dvore. Deti sa po skvelej zábave a súťažiach občerstvili sladkosťami.

2.A trieda –sme dobrý kolektív

V mesiaci máj pani triedna učiteľka pozvala do 2.A triedy pani Táničku- školskú psychologičku aj s pani psychologičkou z Centra pedagogicko- psychologickej prevencie. Žiaci si užili dve vyučovacie hodiny plné hier, tvorivej činnosti a rozhovorov. Cieľom stretnutia bolo upevňovanie vzájomných vzťahov v triede, vzájomná spolupráca a spoznávanie sa.

Pozvánka na otvorené hodiny

Milí rodičia,

srdečne Vás pozývame na otvorené hodiny
– anglický jazyk – pondelok (11.06.18) o 09:55 – skupina žiakov s lektorom
– výtvarná výchova- pondelok (11.06.18) o 10:55 – všetci žiaci s lektorom
– anglický jazyk – štvrtok (21.06.18) o 09:55 – skupiny žiakov s lektorom
– hudobná výchova – štvrtok (21.06.18) 10:55 – všetci žiaci s lektorom
Tešíme sa na Vás !