All posts by skola

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

Dňa 8.3. 2019 sa na 1. stupni nielen recitovalo, ale aj  umelecky rozprávali texty. Pred jarnými prázdninami sa v každej triede uskutočnili triedne kolá Hviezdoslavovho Kubína  a najlepší z najlepších ukázali svoje umelecké vlohy na školskom kole. Veľmi ťažká úloha pre porotu bola vybrať najlepších, nakoniec však rozhodli takto:

1. miesto Bronislava Teplanová 4. A
2. miesto Jakub Mátyás  3. A
3. miesto Hana Luňáčková  3. A

Pozvánka na zápis a DOD 2019

Vážení rodičia budúcich prvákov!

Každý rok v septembri zasadnú prvýkrát do školských lavíc tisíce prvákov. Je to pre nich ale aj pre Vás – rodičov – veľká zmena, s ktorou sa musíte vysporiadať. Určite chcete, aby ste tento dôležitý medzník v živote Vášho dieťaťa zvládli čo najlepšie.

Čítať viac

Návšteva v ESETe

Dňa 5.3.2019 sa žiaci 5.triedy vybrali na veľmi nezvyčajnú hodinu informatiky. Vďaka ochote p. Janky Rafajovej z firmy ESET im bolo umožnené na chvíľu nahliadnuť do priestorov svetovej centrály tejto počítačovej firmy, ktorá je poprednou svetovou firmou v oblasti počítačovej bezpečnosti v budove Aupark Tower. Čítať viac