Dokumenty na stiahnutie

Tu nájdete potrebné dokumenty.
Pokiaľ ste nenašli dokument, ktorý ste hľadali, napíšte nám na skola@borodacova.sk 

Zápisný lístok stravníka
Žiadosť o prijatie do 1.ročníka
Žiadosť o plnenie školskej dochádzky mimo územie Slovenska
Žiadosť o prijatie do školy mimo rajón
Žiadosť o prijatie do školy v priebehu povinnej školskej dochádzky
Splnomocnenie zákonného zástupcu na právne úkony
Žiadosť o prijatie do Školského klubu detí
Žiadosť o predčasné zaškolenie dieťaťa
Žiadosť o odklad
Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania
Dotazník k zápisu
Zdravotný dotazník žiaka 
Dotazník  žiaka počas povinnej školskej dochádzky