Naše aktivity

Deň zdravej výživy na 1. stupni

Dňa 2.11.2017 sme si my, žiaci 1. stupňa, pripomenuli deň zdravej výživy. Zistili sme, že dôležitá nie je len zdravá strava, ale aj cvičenie a športovanie.

Pani učiteľka Zvolská pripravila pre všetkých žiakov prvého stupňa rôzne aktivity zamerané na zdravý životný štýl. Pomáhali jej žiaci 1.B a 3.A. Žiakov čakali rôzne úlohy a za každú absolvovanú úlohu získali pečiatku a za určitý počet pečiatok získali odmenu. Žiakov tieto aktivity veľmi bavili, no najviac sa im páčila aktivita, kde podľa hmatu zisťovali o aké ovocie či zeleninu ide. Okrem toho rozdeľovali potraviny na zdravé a nezdravé, kreslili ovocie alebo zeleninu so zatvorenými očami, hádali hádanky a aj si zacvičili.

V triedach sa žiaci so svojimi pani učiteľkami rozprávali o zdravej výžive, kreslili rôzne obrázky, prípadne si pochutili na zdravých dobrotách.

Návšteva skautov v 2. A triede

Terezka, Zlatka a Janka – SKAUTKY zo slovenského skautingu v Ružinove, ktorý sa venuje všestrannému rozvoju mladých ľudí navštívili žiakov 2.A triedy. Priblížili im aktivity, s ktorými sa ako skauti stretávajú. Spoločne sa so žiakmi zahrali rôzne pohybové  ale aj logické hry. Rozvíjal sa sociálny kontakt medzi spolužiakmi, ale aj citový, intelektuálny a charakterový.  Žiaci kreatívne pomocou prstov vymaľovali obrázok. Snahou bolo, aby deti vedeli navzájom komunikovať, spolupracovať a riešiť problém. Skauti spoločne s druhákmi strávili tri príjemné a zaujímavé vyučovacie hodiny. Žiaci dostali na skautky kontakt a v prípade záujmu môžu navštevovať tento krúžok.

Dopravná výchova u druhákov trošku netradične

V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v  hromadnej alebo osobnej doprave . Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách si žiaci -druháci mohli zopakovať s milou návštevou. Pani policajtka pripravila pre žiakov zaujímavé témy, obrázky a situácie, o ktorých sa spoločne porozprávali. Dopravná výchova je súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov. Našou úlohou je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov.

 

Exkurzia v planetáriu Hlohovec

Dňa 19.10.2017 sa deti  tretej a štvrtej triedy v spoločnosti triednych učiteliek vydali na exkurziu do Hlohovca. Navštívili sme spolu vlastivedné múzeum, pri návšteve ktorého nás sprevádzala pani sprievodkyňa . Oboznámila nás s dávnou minulosťou, o tom ako kedysi žili ľudia, aké tradície a zvyky u nich prevládali. Tiež sme mali umožnené nahliadnuť na zvieratká od tých najmenších ako sú vtáčiky, či hlodavce až po voľne žijúce v našich lesoch ako sú jelene, či diviaky.

Súčasťou našej exkurzie bola aj návšteva planetária, ktorá sa deťom veľmi páčila. Tu sa mohli deti pozrieť cez ďalekohľad ako vyzerá slnko cez deň, tiež veľmi pekne spracovaná bola aj výprava do vesmíru, ktorú nám pracovníci premietli. Deti mali ku koncu možnosť položiť svoje otázky ohľadne vesmíru a potom si mohli zakúpiť na pamiatku pár suvenírov, ktoré nám planetárium umožnilo. Exkurzia sa deťom páčila a určite v nich zanechá veľa pozitívnych spomienok.

 

Cvičme spolu

Dňa 11.10.2017 nás navštívili naši najmenší z MŠ Exnárová. Pani učiteľka spolu s deťmi z 3. B triedy si pre nich pripravili program v telocvični pod názvom: „Cvičme spolu“, kde všetci spoločne cvičili v sprievode hudby. Po rozcvičke boli všetky deti zapojené do súťaží v dvoch skupinách. Deti zo škôlky krásne spolupracovali s domácimi deťmi. Program bol miestami veľmi vtipný. Detičky sa snažili ukázať, čo v nich je. Užili sme si tak spoločne veľa zábavy. Už teraz sa tešíme na ich budúcu návštevu.

Športové popoludnie v ŠKD

Dňa 5.10.2017 na školskom dvore sa konalo športové popoludnie detí z ŠKD. Deti si spoločne zašportovali a zmerali si svoje sily v piatich športových disciplínach, v hre horúci zemiak, v hode loptou do koša, v hode loptou do terča, v behu, v podliezaní a preskakovaní švihadla. Deti sa s veľkou energiou pustili do všetkých aktivít a za zúčastnenie dostali aj sladkú odmenu.

 

Pozvánka na brigádu

ZŠ Borodáčová spolu s OZ Borodáčova pozývajú všetkých rodičov a priateľov školy na brigádu na školskom dvore a v jeho okolí.

Brigáda sa uskutoční 20.10.2017 (piatok) od 15:00 do zotmenia.

Prihlásiť sa môžete na email ozborodacova@gmail.com

Ďalšie informácie pošleme priháseným niekoľko dní pred termínom.

Tešíme sa na Vás !

Angličtina metódou CLIL na výtvarnej

Žiaci 2.A triedy už v minulom školskom roku mali rozšírené vyučovanie anglického jazyka formou CLIL na vyučovacích hodinách z telesnej, výtvarnej a hudobnej výchovy. V tomto zameraní sa pokračuje aj v  školskom roku 2017/2018.

Dňa 18.9.2017 mali žiaci prvé vyučovacie hodiny s lektorom Nickom. Vyučovanie výtvarnej výchovy bolo veľmi zaujímavé a pestré. Lektor dokázal rýchlo žiakov zaujať pre prácu. Vyučovacia hodina bola pútavá, so žiakmi lektor komunikoval v anglickom jazyku. Žiaci pohotovo reagovali na jeho usmernenia. Po prvých dvoch vyučovacích hodinách výtvarnej výchovy boli žiaci veľmi spokojní  a tešia sa na ďalšie vyučovacie hodiny s Nickom.

Pokusné klíčenie semienok

Žiaci druhých ročníkov si na prvouke založili pokus klíčenia semien. Najskôr sa dozvedeli potrebné informácie o podmienkach klíčenia a postupe pri  založení pokusu. Následne si každý žiak založil svoj pokus. Teraz už musíme byť len trpezliví a čakať, kedy nám semienka fazule, hrachu, žeruchy, šošovice a iných plodov začnú klíčiť.

Environmentálny projekt Rytmus života

Pani Sadíleková navštívila v mesiaci september žiakov 2.A triedy. Formou rozprávky od J. Uličianskeho Štyria škriatkovia a víla predniesla deťom zaujímavou formou rytmus striedania štyroch ročných období. Úlohou žiakov bolo dorozprávať začatý príbeh. V druhej časti projektu pani Sadíleková spolu so žiakmi tvorila Strom ročných období. Druhákom sa vyučovanie veľmi páčilo.