Naše aktivity

Predškoláci a informatika

Dňa 26.3.2018 mali štvrtáci návštevu z MŠ Bancíkova. Prišli predškoláci s pani učiteľkou Gregušovou na hodinu informatiky. Práca s počítačom nie je pre tieto deti neznáma a svoju šikovnosť a kreativitu vidieť aj na ich prácach. V dnešnej dobe už od malička treba viesť k deti k opatrnosti a dodržiavaniu bezpečnosti v cestnej premávke a aj hodina informatiky bola na túto tému. Všetky deti sa aktívne zapájali do rozhovoru, poznali dopravné značky, vedia ako prejsť cez cestu a nakresliť križovatku v programe Tux paint hravo zvládli. Štvrtáci im robili poradcov pri práci s programom.

 

Matematický klokan

Dňa 19.3.2018 sa u nás klokanilo. Čo to znamená? Viac ako 50 žiakov našej školy 1. – 9. ročníka sa zúčastnilo medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN, ktorej sa v tomto školskom roku zúčastnilo 67 000 žiakov zo Slovenska a ďalší zo 70 krajín sveta. Na úlohy sa naozaj poriadne sústredili a aké budú výsledky ich snaženia sa dozvieme koncom apríla.

Ďakujeme všetkým súťažiacim za reprezentáciu našej školy a nech ich matematika baví viac a viac.

 

Marec – mesiac knihy v ŠKD

Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Preto sa tento mesiac knihy opäť uskutočnil aj tento školský rok na našej škole. Nadviazali sme na predchádzajúcu tradíciu: návšteva knižnice, čitateľský maratón a maľované čítanie. Deťom sa aktivity páčili a záujem o knižky tak ešte stále neklesá napriek digitálnym technológiam, a preto touto výzvou chceme motivovať žiakov, aby čo najviac čítali a prehlbovali tak lásku ku knihám.

Deň otvorených dverí 2018

Základná škola Borodáčova srdečne pozýva všetkých rodičov a príbuzných našich žiakov, ako aj budúcich prváčikov na tradičný DOD 2018.

Ponúkame možnosť naávštevy tried na vyučovaní, prehliadku priestorov a materiálovo-technického vybavenia školy, či ukážku popoludňajšej činnosti v ŠKD.

Zážitky z kurzu korčuľovania

V týždni pred jarnými prázdninami sme drzo ignorovali chrípku, ktorá zaútočila na našu školu. Každý deň sme do školy miesto učebníc nosili netradičné pomôcky: nabrúsené korčule s dlhými šnúrkami, ochrannú prilbu, chrániče, rukavice, ale nezabúdali sme ani na bohatú desiatu. Začal sa vysnívaný kurz korčuľovania!

Hneď prvý deň si nás tréneri korčuľovania rozdelili do štyroch družstiev podľa výkonov a nastal päťdňový maratón trénovania na budúcich hokejistov NHL a hviezdy krasokorčuľovania.Nielen naše milé pani učiteľky nás povzbudzovali a fotili, ale aj rodičia sa prišli na nás pozrieť a oceniť naše zlepšenie!

Tešíme sa na pokračovanie,neboj sa a pridaj sa!!!

Veľká vďaka patrí aj rodičom, ktorí nám pomáhali s prípravou!

 

 

Zimné hry v ŠKD

,,Športu zdar“ odznelo v telocvični v ŠKD kde sa 22. februára uskutočnili Zimné hry. Zučastnili sa ich všetky deti v jednotlivých oddeleniach. V minulom roku deti sútažili na snehu, tento rok sme nemali tú možnosť, preto sa hry uskutočnili v telocvični. Napriek tomu, deti s nadšením vykonávali jednotlivé disciplíny ako: štafety s loptou a bez lopty, rôzne typy naháňačiek, súťaž v streľbe na kôš,… Všetky deti súťažili s nadšením a po skončení hier dostali sladku odmenu.