Naše aktivity

Športové popoludnie v ŠKD

Dňa 5.10.2017 na školskom dvore sa konalo športové popoludnie detí z ŠKD. Deti si spoločne zašportovali a zmerali si svoje sily v piatich športových disciplínach, v hre horúci zemiak, v hode loptou do koša, v hode loptou do terča, v behu, v podliezaní a preskakovaní švihadla. Deti sa s veľkou energiou pustili do všetkých aktivít a za zúčastnenie dostali aj sladkú odmenu.

 

Pozvánka na brigádu

ZŠ Borodáčová spolu s OZ Borodáčova pozývajú všetkých rodičov a priateľov školy na brigádu na školskom dvore a v jeho okolí.

Brigáda sa uskutoční 20.10.2017 (piatok) od 15:00 do zotmenia.

Prihlásiť sa môžete na email ozborodacova@gmail.com

Ďalšie informácie pošleme priháseným niekoľko dní pred termínom.

Tešíme sa na Vás !

Angličtina metódou CLIL na výtvarnej

Žiaci 2.A triedy už v minulom školskom roku mali rozšírené vyučovanie anglického jazyka formou CLIL na vyučovacích hodinách z telesnej, výtvarnej a hudobnej výchovy. V tomto zameraní sa pokračuje aj v  školskom roku 2017/2018.

Dňa 18.9.2017 mali žiaci prvé vyučovacie hodiny s lektorom Nickom. Vyučovanie výtvarnej výchovy bolo veľmi zaujímavé a pestré. Lektor dokázal rýchlo žiakov zaujať pre prácu. Vyučovacia hodina bola pútavá, so žiakmi lektor komunikoval v anglickom jazyku. Žiaci pohotovo reagovali na jeho usmernenia. Po prvých dvoch vyučovacích hodinách výtvarnej výchovy boli žiaci veľmi spokojní  a tešia sa na ďalšie vyučovacie hodiny s Nickom.

Pokusné klíčenie semienok

Žiaci druhých ročníkov si na prvouke založili pokus klíčenia semien. Najskôr sa dozvedeli potrebné informácie o podmienkach klíčenia a postupe pri  založení pokusu. Následne si každý žiak založil svoj pokus. Teraz už musíme byť len trpezliví a čakať, kedy nám semienka fazule, hrachu, žeruchy, šošovice a iných plodov začnú klíčiť.

Environmentálny projekt Rytmus života

Pani Sadíleková navštívila v mesiaci september žiakov 2.A triedy. Formou rozprávky od J. Uličianskeho Štyria škriatkovia a víla predniesla deťom zaujímavou formou rytmus striedania štyroch ročných období. Úlohou žiakov bolo dorozprávať začatý príbeh. V druhej časti projektu pani Sadíleková spolu so žiakmi tvorila Strom ročných období. Druhákom sa vyučovanie veľmi páčilo.

Poďme spolu športovať

Pani Paulovičová, trénerka basketbalového klubu Slovan, prišla ponúknuť dievčatám druhého ročníka možnosť zapísať sa do basketbalového krúžku, ktorý sa organizuje na našej základnej škole. BK Slovan Bratislava hľadá pre ŠPORTOVÉ PRÍPRAVKY dievčatá vo veku 7-10 rokov. Pani Paulovičová porozprával žiakom o v stručnosti o basketbale a možnosti prihlásiť sa na krúžok, ktorý bude počas školského roka v stredu od 15.00-16.00 hod. Počas ukážkovej vyučovacej hodiny si žiaci aj zašportovali. Netradičná vyučovacia hodina sa im veľmi páčila. Pre bližšie informácie o krúžku, môžu rodičia kontaktovať  p. Paulovičovú na mail bkslovan@bts.sk

Bábkové divadielko v ŠKD

ňa 21.9.2017 sa v ŠKD uskutočnilo bábkové divadelné predstavenie. Prišli k nám bábkoherci z divadla Pod hríbikom, ktorí zahrali rozprávku O Jankovi a Marienke. Deti s veľkým záujmom sledovali pútavé a zábavné predstavenie až do šťastného konca.

 

Nové skrinky v škole

Deti na našej škole môžu od 1.9.2017 využívať namiesto starých šatní nové, moderné skrinky. Deťom aj vďaka možnosti uzamknutia ponúkajú väčšiu bezpečnosť ich osobných vecí a oblečenia. Nové skrinky využívajú žiaci všetkých ročníkov našej školy.