Naše aktivity

Pozývame na DOD

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás pozvať na už tradičný Deň otvorených dverí na našej škole.

Deň otvorených dverí sa uskutoční dňa 15.3.2019 od 8:00 do 12:40 v hlavnej budove školy s možnosťou návštevy vyučovania vo všetkých triedach na prvom i druhom stupni.

Popoludní sa na Vás s rôznymi aktivitami a ukážkami svojich prác tešia deti a s nimi aj p.vychovávateľky v školskom klube detí od 13:00 do 15:30.

Počas celého DOD sa budete môcť stretnúť s učiteľmi, či vedúcimi zamestnancami školy, alebo ísť navštíviť vyučovacie hodiny.

 

 

Pozvánka na triedny aktív

ZŠ Borodáčova pozýva rodičov a zákonných zástupcov žiakov na triedny aktív, ktorý sa uskutoční dňa 14.1.2019 (pondelok) so začiatkom od 16:00 v jednotlivých triedach.

Čarovná veda na Luciu

Dňa 13.12 si žiaci 9.A pripravili pre žiakov školy netradičné čarovanie na Luciu. V každej triede ostatným žiakom hravou formou ukázali, ako sa dá odlievať olovo a aké fyzikálno-chemické javy môžu žiaci takto pozorovať. Na pamiatku Lucie sa žiaci 9.A obliekli do bielych plášťov a v každej triede odlievali olovo. Odliatie olova malo magicky vyveštiť, čo z ostatných žiakov bude o niekoľko rokov.

Vianočné trhy

Dňa 12.12.2018 sa na našej škole po prvý raz uskutočnili Vianočné trhy. Zúčastnili sa ich najmä rodičia žiakov našej školy, ktorí mohli ochutnať aj vianočný punč. Pekné vystúpenia si pripravili žiaci z ŠKD a zahanbiť sa nenechali ani žiačky 7.triedy.