Naše aktivity

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

Dňa 8.3. 2019 sa na 1. stupni nielen recitovalo, ale aj  umelecky rozprávali texty. Pred jarnými prázdninami sa v každej triede uskutočnili triedne kolá Hviezdoslavovho Kubína  a najlepší z najlepších ukázali svoje umelecké vlohy na školskom kole. Veľmi ťažká úloha pre porotu bola vybrať najlepších, nakoniec však rozhodli takto:

1. miesto Bronislava Teplanová 4. A
2. miesto Jakub Mátyás  3. A
3. miesto Hana Luňáčková  3. A

Návšteva v ESETe

Dňa 5.3.2019 sa žiaci 5.triedy vybrali na veľmi nezvyčajnú hodinu informatiky. Vďaka ochote p. Janky Rafajovej z firmy ESET im bolo umožnené na chvíľu nahliadnuť do priestorov svetovej centrály tejto počítačovej firmy, ktorá je poprednou svetovou firmou v oblasti počítačovej bezpečnosti v budove Aupark Tower. Čítať viac

Pozývame na DOD

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás pozvať na už tradičný Deň otvorených dverí na našej škole.

Deň otvorených dverí sa uskutoční dňa 15.3.2019 od 8:00 do 12:40 v hlavnej budove školy s možnosťou návštevy vyučovania vo všetkých triedach na prvom i druhom stupni.

Popoludní sa na Vás s rôznymi aktivitami a ukážkami svojich prác tešia deti a s nimi aj p.vychovávateľky v školskom klube detí od 13:00 do 15:30.

Počas celého DOD sa budete môcť stretnúť s učiteľmi, či vedúcimi zamestnancami školy, alebo ísť navštíviť vyučovacie hodiny.