Naše aktivity

MDD v ŠKD

Medzinárodný deň detí (skr. MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta 1. juna. Na našej škole v ŠKD sme sa rozhodli svojim žiakom spríjemniť im ich sviatok športovými aktivitami na školskom dvore. Deti sa po skvelej zábave a súťažiach občerstvili sladkosťami.

2.A trieda –sme dobrý kolektív

V mesiaci máj pani triedna učiteľka pozvala do 2.A triedy pani Táničku- školskú psychologičku aj s pani psychologičkou z Centra pedagogicko- psychologickej prevencie. Žiaci si užili dve vyučovacie hodiny plné hier, tvorivej činnosti a rozhovorov. Cieľom stretnutia bolo upevňovanie vzájomných vzťahov v triede, vzájomná spolupráca a spoznávanie sa.

Pozvánka na stretnutie so zástupcom jazykovej školy CLASS

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na spoločné stretnutie so zástupcom jazykovej školy CLASS – pánom Wienkom, ktoré sa uskutoční v pondelok, 4. 6. 2018 v 1. C triede o 15.30 hod.
Na tomto stretnutí sa dozviete bližšie informácie o:
  – spôsobe vzdelávania vyučovacou metódou CLIL s native speakerom na vyučovaní
  – partnerskej spolupráci s jazykovou školou CLASS
  – zmluvných podmienkach spolupráce

Opatrenie – Pedikulóza

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava – metodické usmernenie

Pedikulóza – samotné ochorenie nie je až také vážne, najmä ak si uvedomíme, že je pomerne ľahké ho vyliečiť. Dnešné chemické prípravky sú spoľahlivo účinné. Ale pedikulóza je spoločenským problémom. Keď rodič zistí vši u svojho dieťaťa, často má zábrany informovať o tom školu. Pritom by takáto informácia v škole odštartovala sériu opatrení, ktoré môžu zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy.
V materskej škole deti prechádzajú tzv. ranným filtrom, ktorým sa väčšinou zamedzí prijatiu nemocného dieťaťa do kolektívu. Základná škola takéto opatrenia nevykonáva.
Rodič však nesmie poslať takto choré dieťa do školy. Ak škola zistí nemoc u žiaka, pošle žiaka domov. Do školy sa žiak môže vrátiť len s potvrdením lekára o vyliečení.

Prihláška na plavecký výcvik

Prihlasovanie na kurz je už ukončené. Termín zaplatenia poplatku je do 25.5.2018. Po tomto termíne budú miesta poskytnuté náhradníkom.

Vážení rodičia, obraciame sa na Vás s ponukou letnej športovej aktivity, ktorú už tradične organizujeme pre radosť a veľký záujem Vašich detí. Náplňou obsahového štandardu Telesnej a športovej výchovy na I. stupni ZŠ je aj získavanie a rozvíjanie plaveckých zručností v rámci sezónnych aktivít. Preto sme pre našich žiakov pripravili ako súčasť vyučovacieho procesu

PLAVECKÝ KURZ

zameraný na zvládnutie,  poprípade zdokonalenie plaveckých spôsobov, kraul, znak, prsia, a skoky do vody. Podľa plaveckej výkonnosti budú žiaci rozdelení do výkonnostných skupín.

 

Termín: 12.,13.,14.,15.,a 18. júna 2018

Miesto: Slovnaft – pondelok, streda, piatok/Pasienky – utorok, štvrtok.

Cena výcviku: 44 €.

Dĺžka trvania kurzu: 10 výcvikových hodín.

Odchod: 8.00 hod. zo školy

Príchod: 11.00 hod. návrat na vyučovanie.

Poplatok môžete uhradiť poštovou poukážkou, alebo na účet

IBAN SK 8509000000000634789656

Suma kurzu 44,- € zahŕňa: výcvik, prenájom objektu, poistenie a doprava.

Záväznú prihlášku v prípade záujmu prosím vyplniť a podpísať.  Žiak ju odovzdá svojej triednej p. učiteľke do 24.4.2018 Následne obdržíte Prihlášku od p. Hečka-ŠK TEMPO s.r.o. Žiak ju odovzdá svojej triednej p. učiteľke do 30.4.2018. Doklad o zaplatení plaveckého kurzu odovzdá žiak svojej triednej p. učiteľke do 25.5.2018. Kapacita je obmedzená max. 45 detí. Žiaci si prinesú: ruksak, osušku, plavky, šľapky, plaveckú čiapku, desiatu, pitie.  Po výcviku doporučujeme vhodné oblečenie a prikrytie hlavy!