Naše aktivity

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Riaditeľ ZŠ Borodáčova prijme do zamestnania s nástupom od 7.1.2019 :

učiteľku do materskej školy

vychovávateľku do ŠKD

Bližšie informácie získate po telefonickom alebo mailovom dohovore na čísle 02/43630904 alebo 02/43630896, alebo počas úradných hodín na adrese školy.

Návšteva folklórneho predstavenia

Dňa 8. novembra 2018 sa triedy 2.A a 2.B zúčastnili v Dome kultúry Ružinov krásneho predstavenia bratislavského folklórneho súboru Karpaty, ktoré bolo plné spevu, tanca, zábavy a farieb. Mohutné pohorie Karpaty zahŕňa v sebe pestrosť a krásu prírody, podčiarknutú obrovským bohatstvom a rozmanitými prejavmi ľudovej kultúry národov. A práve takto vznikol názov súboru.
Obecenstvo bolo zo žiakov z okolitých základných škôl. Žiaci nadšene tlieskali, odpovedali na otázky a keď bolo treba aj spievali s účinkujúcimi.
Na koniec predstavenia sme sa mohli odfotiť so súborom a domov sme odchádzali plní dojmov z umeleckého zážitku.

Učíme sa s lektorom

Naša 3.A trieda pokračuje vo vyučovaní výtvarnej a hudobnej výchovy s lektorom Johnom. Síce sa zmenil lektor, ale vyučovacie hodiny majú zaujímavé, vytvárajú nápadité výrobky a samozrejme komunikujú v anglickom jazyku.

 

Návšteva mestskej knižnice

Dňa 12.10. 2018 naši žiaci v zložení 5.A, 6.A a 7.A navštívili mestskú knižnicu pre deti a mládež na Kapucínskej ulici.

Dozvedeli sme sa mnoho o fungovaní knižnice, jej fonde, histórii, ale i o tom, ako sa neustále sťahovali.

Žiaci sa ďalej dozvedeli, že knižnica sa neustále obohacuje o nové tituly kníh a časopisov, ponúka tiež rozličné služby, a najnovšie sa vybavila aj hudobným štúdiom – žiaci si tak napríklad vyskúšali hru na klavíri či gitare.

A keďže nám prialo počasie, exkurziu sme zakončili prechádzkou popri krásnom modrom Dunaji.