Naše aktivity

Hlasujte za našu školu – O2 Športová akadémia Mateja Tótha

Naša Základná škola, Borodáčova 2, Bratislava-Ružinov 82103
sa zapojila do celoslovenskej súťaže, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha
na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo.

Hlasujte za našu školu na stránke: https://www.dobravec.o2.sk/o2-sportova-akademia-mateja-totha/20

Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša základná škola.

V mene žiakov našej školy vám ďakujeme.

 

 

Pozvánka na besiedku

Milí rodičia, srdečne vás pozývame dňa 6.6.2018 na besiedku ku Dňu matiek a otcov o 16:00h v ŠKD.

Tešia sa na vás vaše detičky s ich p. vychovávateľkami a krátkym kultúrnym programom

Deň Zeme 2018

Dňa 23.apríla sme si spoločne pripomenuli významný sviatok, ktorý sa týka nás všetkých a to Deň Zeme. Najprv sme žiakov oslovili v školskom rozhlase príhovorom a vypočuli si dve tematické piesne. Deti na prvom stupni dostali za úlohu nakresliť svoju predstavu o Zemi vo vesmíre, v čom sa prekvapivo najviac darilo našim najmenším. Nasledovali tvorivé dielničky, hravé pracovné listy, vymaľovánky a kreslenie na chodník pred budovou školy. Všetci žiaci sa aktívne zapájali.

Zápis prváčikov 2018

V dňoch 6. a 7. apríla 2018 sa na našej škole konal zápis prvákov. Po škôlke je práve škola ďalším dôležitým míľnikom v živote dieťaťa. Prívetiví pedagógovia spolu so špeciálnym pedagógom a pani psychologičkou formou rozhovoru a na základe výtvarného vyjadrenia preverovali psychické, fyzické a sociálne schopnosti detí. Každé dieťa si za odmenu vzalo zo zápisu domov darček pre potešenie, ktorý vyrobili starší žiaci na privítanie tých menších. Vedenie školy aj pedagógovia sa na budúcich prvákov veľmi tešia! Už teraz Vám prajeme veľa šťastia a úspechov!

Knick – knack

KnickKnack je interaktívne pohybovo-rekreačné podujatie ktorého sa zúčastnili žiaci v ŠKD dňa 25.4.2018. Vo tomto predstavení deti pracovali s netradičnými rekvizitami, ktoré pri používaní okrem fyzického pohybu si vyžadujú aj určitú „mentálnu zdatnosť“ žiakov. Po ukážke pána ktorý viedol toto podujatie, si každý žiak „na vlastnej koži“ skúsil osvojiť správnu techniku pohybov. Vytváralo to nejednu komickú situáciu, preto celé predstavenie malo veselý priebeh. 

Divadielko v ŠKD

Princezná ktorá si zamilovala prasiatka a chcela si ich nechať vo svojom zámku ako miláčikov? Takú rozprávku ste ešte nepočuli, čo? Naše deti si ju pozreli a vypočuli 18. apríla vo forme vtipného bábkového divadielka v ŠKD. Deti sa počas predstavenia veľmi dobre cítili a tešia sa na ďalšie divadielko a akú vtipnú rozprávku zase uvidia!

Deň Zeme

Deň Zeme sa každoročne koná 22. apríla, a keďže tento rok ten dátum bola nedeľa, na našej škole sme ho oslavovali v pondelok 23. apríla. Využili sme krásne slnečné počasie, tak sme naše aktivity v ŠKD realizovali na školskom ihrisku našej školy. Po krátkej prednáške pani vychovávateľky, sa žiaci snažili čo najkrajšie vyzdobit’ krásnymi farbami zemegule okolie našej školy.

Ako vyzerá ozajstná škola?

Predškoláci z materskej školy na Bancíkovej ulici č.2 navštívili v marci našu školu, aby zažili ozajstné vyučovanie.

Pani učiteľka Hitková ich posadila k ozajstným žiakom – prvákom – do ozajstných lavíc a vyučovanie angličtiny sa mohlo začať.

Čítať viac