Naše aktivity

Návšteva folklórneho predstavenia

Dňa 8. novembra 2018 sa triedy 2.A a 2.B zúčastnili v Dome kultúry Ružinov krásneho predstavenia bratislavského folklórneho súboru Karpaty, ktoré bolo plné spevu, tanca, zábavy a farieb. Mohutné pohorie Karpaty zahŕňa v sebe pestrosť a krásu prírody, podčiarknutú obrovským bohatstvom a rozmanitými prejavmi ľudovej kultúry národov. A práve takto vznikol názov súboru.
Obecenstvo bolo zo žiakov z okolitých základných škôl. Žiaci nadšene tlieskali, odpovedali na otázky a keď bolo treba aj spievali s účinkujúcimi.
Na koniec predstavenia sme sa mohli odfotiť so súborom a domov sme odchádzali plní dojmov z umeleckého zážitku.

Učíme sa s lektorom

Naša 3.A trieda pokračuje vo vyučovaní výtvarnej a hudobnej výchovy s lektorom Johnom. Síce sa zmenil lektor, ale vyučovacie hodiny majú zaujímavé, vytvárajú nápadité výrobky a samozrejme komunikujú v anglickom jazyku.

 

Návšteva mestskej knižnice

Dňa 12.10. 2018 naši žiaci v zložení 5.A, 6.A a 7.A navštívili mestskú knižnicu pre deti a mládež na Kapucínskej ulici.

Dozvedeli sme sa mnoho o fungovaní knižnice, jej fonde, histórii, ale i o tom, ako sa neustále sťahovali.

Žiaci sa ďalej dozvedeli, že knižnica sa neustále obohacuje o nové tituly kníh a časopisov, ponúka tiež rozličné služby, a najnovšie sa vybavila aj hudobným štúdiom – žiaci si tak napríklad vyskúšali hru na klavíri či gitare.

A keďže nám prialo počasie, exkurziu sme zakončili prechádzkou popri krásnom modrom Dunaji.

Návšteva Banskej Bystrice

Dňa 11.10.2018 sa žiaci druhého stupňa spolu so svojimi triednymi učiteľmi zúčastnili exkurzie do Uhrovca a Banskej Bystrice.

V Uhrovci sme navštívili rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka a pozreli si krátke filmy o týchto osobnostiach.

Hlavným bodom programu bola návšteva Múzea SNP v Banskej Bystrici, kde sme si prezreli celú expozíciu spolu s odborným výkladom a taktiež sme si prezreli aj lietadlo Lisunov Li-2 a vonkajšiu expozíciu ťažkej vojenskej techniky.

MDD v ŠKD

Medzinárodný deň detí (skr. MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta 1. juna. Na našej škole v ŠKD sme sa rozhodli svojim žiakom spríjemniť im ich sviatok športovými aktivitami na školskom dvore. Deti sa po skvelej zábave a súťažiach občerstvili sladkosťami.