Naše aktivity

Návšteva Banskej Bystrice

Dňa 11.10.2018 sa žiaci druhého stupňa spolu so svojimi triednymi učiteľmi zúčastnili exkurzie do Uhrovca a Banskej Bystrice.

V Uhrovci sme navštívili rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka a pozreli si krátke filmy o týchto osobnostiach.

Hlavným bodom programu bola návšteva Múzea SNP v Banskej Bystrici, kde sme si prezreli celú expozíciu spolu s odborným výkladom a taktiež sme si prezreli aj lietadlo Lisunov Li-2 a vonkajšiu expozíciu ťažkej vojenskej techniky.

MDD v ŠKD

Medzinárodný deň detí (skr. MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta 1. juna. Na našej škole v ŠKD sme sa rozhodli svojim žiakom spríjemniť im ich sviatok športovými aktivitami na školskom dvore. Deti sa po skvelej zábave a súťažiach občerstvili sladkosťami.

2.A trieda –sme dobrý kolektív

V mesiaci máj pani triedna učiteľka pozvala do 2.A triedy pani Táničku- školskú psychologičku aj s pani psychologičkou z Centra pedagogicko- psychologickej prevencie. Žiaci si užili dve vyučovacie hodiny plné hier, tvorivej činnosti a rozhovorov. Cieľom stretnutia bolo upevňovanie vzájomných vzťahov v triede, vzájomná spolupráca a spoznávanie sa.

Pozvánka na stretnutie so zástupcom jazykovej školy CLASS

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na spoločné stretnutie so zástupcom jazykovej školy CLASS – pánom Wienkom, ktoré sa uskutoční v pondelok, 4. 6. 2018 v 1. C triede o 15.30 hod.
Na tomto stretnutí sa dozviete bližšie informácie o:
  – spôsobe vzdelávania vyučovacou metódou CLIL s native speakerom na vyučovaní
  – partnerskej spolupráci s jazykovou školou CLASS
  – zmluvných podmienkach spolupráce

Opatrenie – Pedikulóza

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava – metodické usmernenie

Pedikulóza – samotné ochorenie nie je až také vážne, najmä ak si uvedomíme, že je pomerne ľahké ho vyliečiť. Dnešné chemické prípravky sú spoľahlivo účinné. Ale pedikulóza je spoločenským problémom. Keď rodič zistí vši u svojho dieťaťa, často má zábrany informovať o tom školu. Pritom by takáto informácia v škole odštartovala sériu opatrení, ktoré môžu zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy.
V materskej škole deti prechádzajú tzv. ranným filtrom, ktorým sa väčšinou zamedzí prijatiu nemocného dieťaťa do kolektívu. Základná škola takéto opatrenia nevykonáva.
Rodič však nesmie poslať takto choré dieťa do školy. Ak škola zistí nemoc u žiaka, pošle žiaka domov. Do školy sa žiak môže vrátiť len s potvrdením lekára o vyliečení.