Naše aktivity

Pozvánka na stretnutie so zástupcom jazykovej školy CLASS

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na spoločné stretnutie so zástupcom jazykovej školy CLASS – pánom Wienkom, ktoré sa uskutoční v pondelok, 4. 6. 2018 v 1. C triede o 15.30 hod.
Na tomto stretnutí sa dozviete bližšie informácie o:
  – spôsobe vzdelávania vyučovacou metódou CLIL s native speakerom na vyučovaní
  – partnerskej spolupráci s jazykovou školou CLASS
  – zmluvných podmienkach spolupráce

Opatrenie – Pedikulóza

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava – metodické usmernenie

Pedikulóza – samotné ochorenie nie je až také vážne, najmä ak si uvedomíme, že je pomerne ľahké ho vyliečiť. Dnešné chemické prípravky sú spoľahlivo účinné. Ale pedikulóza je spoločenským problémom. Keď rodič zistí vši u svojho dieťaťa, často má zábrany informovať o tom školu. Pritom by takáto informácia v škole odštartovala sériu opatrení, ktoré môžu zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy.
V materskej škole deti prechádzajú tzv. ranným filtrom, ktorým sa väčšinou zamedzí prijatiu nemocného dieťaťa do kolektívu. Základná škola takéto opatrenia nevykonáva.
Rodič však nesmie poslať takto choré dieťa do školy. Ak škola zistí nemoc u žiaka, pošle žiaka domov. Do školy sa žiak môže vrátiť len s potvrdením lekára o vyliečení.

Prihláška na plavecký výcvik

Prihlasovanie na kurz je už ukončené. Termín zaplatenia poplatku je do 25.5.2018. Po tomto termíne budú miesta poskytnuté náhradníkom.

Vážení rodičia, obraciame sa na Vás s ponukou letnej športovej aktivity, ktorú už tradične organizujeme pre radosť a veľký záujem Vašich detí. Náplňou obsahového štandardu Telesnej a športovej výchovy na I. stupni ZŠ je aj získavanie a rozvíjanie plaveckých zručností v rámci sezónnych aktivít. Preto sme pre našich žiakov pripravili ako súčasť vyučovacieho procesu

PLAVECKÝ KURZ

zameraný na zvládnutie,  poprípade zdokonalenie plaveckých spôsobov, kraul, znak, prsia, a skoky do vody. Podľa plaveckej výkonnosti budú žiaci rozdelení do výkonnostných skupín.

 

Termín: 12.,13.,14.,15.,a 18. júna 2018

Miesto: Slovnaft – pondelok, streda, piatok/Pasienky – utorok, štvrtok.

Cena výcviku: 44 €.

Dĺžka trvania kurzu: 10 výcvikových hodín.

Odchod: 8.00 hod. zo školy

Príchod: 11.00 hod. návrat na vyučovanie.

Poplatok môžete uhradiť poštovou poukážkou, alebo na účet

IBAN SK 8509000000000634789656

Suma kurzu 44,- € zahŕňa: výcvik, prenájom objektu, poistenie a doprava.

Záväznú prihlášku v prípade záujmu prosím vyplniť a podpísať.  Žiak ju odovzdá svojej triednej p. učiteľke do 24.4.2018 Následne obdržíte Prihlášku od p. Hečka-ŠK TEMPO s.r.o. Žiak ju odovzdá svojej triednej p. učiteľke do 30.4.2018. Doklad o zaplatení plaveckého kurzu odovzdá žiak svojej triednej p. učiteľke do 25.5.2018. Kapacita je obmedzená max. 45 detí. Žiaci si prinesú: ruksak, osušku, plavky, šľapky, plaveckú čiapku, desiatu, pitie.  Po výcviku doporučujeme vhodné oblečenie a prikrytie hlavy!

 

Hlasujte za našu školu – O2 Športová akadémia Mateja Tótha

Naša Základná škola, Borodáčova 2, Bratislava-Ružinov 82103
sa zapojila do celoslovenskej súťaže, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha
na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo.

Hlasujte za našu školu na stránke: https://www.dobravec.o2.sk/o2-sportova-akademia-mateja-totha/20

Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša základná škola.

V mene žiakov našej školy vám ďakujeme.

 

 

Pozvánka na besiedku

Milí rodičia, srdečne vás pozývame dňa 6.6.2018 na besiedku ku Dňu matiek a otcov o 16:00h v ŠKD.

Tešia sa na vás vaše detičky s ich p. vychovávateľkami a krátkym kultúrnym programom

Deň Zeme 2018

Dňa 23.apríla sme si spoločne pripomenuli významný sviatok, ktorý sa týka nás všetkých a to Deň Zeme. Najprv sme žiakov oslovili v školskom rozhlase príhovorom a vypočuli si dve tematické piesne. Deti na prvom stupni dostali za úlohu nakresliť svoju predstavu o Zemi vo vesmíre, v čom sa prekvapivo najviac darilo našim najmenším. Nasledovali tvorivé dielničky, hravé pracovné listy, vymaľovánky a kreslenie na chodník pred budovou školy. Všetci žiaci sa aktívne zapájali.

Zápis prváčikov 2018

V dňoch 6. a 7. apríla 2018 sa na našej škole konal zápis prvákov. Po škôlke je práve škola ďalším dôležitým míľnikom v živote dieťaťa. Prívetiví pedagógovia spolu so špeciálnym pedagógom a pani psychologičkou formou rozhovoru a na základe výtvarného vyjadrenia preverovali psychické, fyzické a sociálne schopnosti detí. Každé dieťa si za odmenu vzalo zo zápisu domov darček pre potešenie, ktorý vyrobili starší žiaci na privítanie tých menších. Vedenie školy aj pedagógovia sa na budúcich prvákov veľmi tešia! Už teraz Vám prajeme veľa šťastia a úspechov!

Knick – knack

KnickKnack je interaktívne pohybovo-rekreačné podujatie ktorého sa zúčastnili žiaci v ŠKD dňa 25.4.2018. Vo tomto predstavení deti pracovali s netradičnými rekvizitami, ktoré pri používaní okrem fyzického pohybu si vyžadujú aj určitú „mentálnu zdatnosť“ žiakov. Po ukážke pána ktorý viedol toto podujatie, si každý žiak „na vlastnej koži“ skúsil osvojiť správnu techniku pohybov. Vytváralo to nejednu komickú situáciu, preto celé predstavenie malo veselý priebeh. 

Divadielko v ŠKD

Princezná ktorá si zamilovala prasiatka a chcela si ich nechať vo svojom zámku ako miláčikov? Takú rozprávku ste ešte nepočuli, čo? Naše deti si ju pozreli a vypočuli 18. apríla vo forme vtipného bábkového divadielka v ŠKD. Deti sa počas predstavenia veľmi dobre cítili a tešia sa na ďalšie divadielko a akú vtipnú rozprávku zase uvidia!