Naše aktivity

Čarovná veda na Luciu

Dňa 13.12 si žiaci 9.A pripravili pre žiakov školy netradičné čarovanie na Luciu. V každej triede ostatným žiakom hravou formou ukázali, ako sa dá odlievať olovo a aké fyzikálno-chemické javy môžu žiaci takto pozorovať. Na pamiatku Lucie sa žiaci 9.A obliekli do bielych plášťov a v každej triede odlievali olovo. Odliatie olova malo magicky vyveštiť, čo z ostatných žiakov bude o niekoľko rokov.

Vianočné trhy

Dňa 12.12.2018 sa na našej škole po prvý raz uskutočnili Vianočné trhy. Zúčastnili sa ich najmä rodičia žiakov našej školy, ktorí mohli ochutnať aj vianočný punč. Pekné vystúpenia si pripravili žiaci z ŠKD a zahanbiť sa nenechali ani žiačky 7.triedy.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Riaditeľ ZŠ Borodáčova prijme do zamestnania s nástupom od 7.1.2019 :

učiteľku do materskej školy

vychovávateľku do ŠKD

Bližšie informácie získate po telefonickom alebo mailovom dohovore na čísle 02/43630904 alebo 02/43630896, alebo počas úradných hodín na adrese školy.

Návšteva folklórneho predstavenia

Dňa 8. novembra 2018 sa triedy 2.A a 2.B zúčastnili v Dome kultúry Ružinov krásneho predstavenia bratislavského folklórneho súboru Karpaty, ktoré bolo plné spevu, tanca, zábavy a farieb. Mohutné pohorie Karpaty zahŕňa v sebe pestrosť a krásu prírody, podčiarknutú obrovským bohatstvom a rozmanitými prejavmi ľudovej kultúry národov. A práve takto vznikol názov súboru.
Obecenstvo bolo zo žiakov z okolitých základných škôl. Žiaci nadšene tlieskali, odpovedali na otázky a keď bolo treba aj spievali s účinkujúcimi.
Na koniec predstavenia sme sa mohli odfotiť so súborom a domov sme odchádzali plní dojmov z umeleckého zážitku.

Učíme sa s lektorom

Naša 3.A trieda pokračuje vo vyučovaní výtvarnej a hudobnej výchovy s lektorom Johnom. Síce sa zmenil lektor, ale vyučovacie hodiny majú zaujímavé, vytvárajú nápadité výrobky a samozrejme komunikujú v anglickom jazyku.