Oznamy

Pozvánka na predvianočné trhy

ZŠ Borodáčova pozýva rodičov našich žiakov na predvianočné trhy, ktoré sa uskutočnia dňa 12.12.2018 od 14:30 na prízemí hlavnej budovy.

Máte šancu zažiť vystúpenia žiakov, podporiť OZ školy kúpou výrobkov Vašich detí a dať si s nami vianočný punč.

Tešíme sa na Vašu účasť !

Pozvánka na imatrikulácie

ZŠ Borodáčova pozýva

rodičov našich prváčikov

na SLÁVNOSTNÚ IMATRIKULÁCIU

v štýle MEN IN BLACK

ktorá sa uskutoční dňa

15.11.2018 o 9:00

v spoločenskej miestnosti na prízemí

 

 

 

Informácia pre rodičov

Vážení rodičia, informujeme Vás, že v týždni od 15.10 do 19.10 prebiehajú na škole ,,náčuvy´´ študentov PdF UK v Bratislave.

Biela pastelka 2018

Milí rodičia, dňa 21. septembra 2018 sa  na našej  škole  koná verejná zbierka pre ľudí so zrakovým postihnutím pod názvom Biela pastelka. Poverení žiaci budú v určenú hodinu zbierať príspevky po triedach našej školy. Čítať viac

Triedny aktív 10.9.2018

Riaditeľstvo ZŠ Borodáčova oznamuje, že prvý triedny aktív sa uskutoční dňa 10.9.2018 (pondelok) o 16:00 hodine. Aktív bude prebiehať na oboch stupňoch zároveň.

Triedny aktív sa týka iba rodičov žiakov od 2. do 9. ročníka.

Informácie o začiatku školského roka 2018/2019

Riaditeľstvo ZŠ Borodáčova oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa 3.9.2018 o 8:30 pred budovou školy.

Zoznamy žiakov 1. – 4. ročníka budú zverejnené na vchode do školy .

Rodičovské združenie pre rodičov nových prvákov sa uskutoční po slávnostnom otvorení.

Pozvánka na otvorené hodiny

Milí rodičia,

srdečne Vás pozývame na otvorené hodiny
– anglický jazyk – pondelok (11.06.18) o 09:55 – skupina žiakov s lektorom
– výtvarná výchova- pondelok (11.06.18) o 10:55 – všetci žiaci s lektorom
– anglický jazyk – štvrtok (21.06.18) o 09:55 – skupiny žiakov s lektorom
– hudobná výchova – štvrtok (21.06.18) 10:55 – všetci žiaci s lektorom
Tešíme sa na Vás !

Didaktické hry

V pondelok 30. 4. 2018 sa žiaci 1.- 4. ročníka ZŠ Borodáčova zúčastnia Didaktických hier – ochrana života a zdravia. Akcia sa uskutoční v rozsahu 4. vyučovacích hodín. Žiaci si prinesú iba desiatu, pitný režim a obväzový materiál. Nutné je vhodné športové oblečenie detí a prikrývka hlavy. Ochranné prostriedky proti hmyzu podľa vlastného uváženia.