Oznamy

Podporte nás v súťaži o O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha

Naša základná škola sa zúčastnila na celoslovenskej súťaži, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha
na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo. Preto vás vyzývame, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu na stránke www.dobravec.o2.sk. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša základná škola.

Pozvánka na zápis a DOD 2019

Vážení rodičia budúcich prvákov!

Každý rok v septembri zasadnú prvýkrát do školských lavíc tisíce prvákov. Je to pre nich ale aj pre Vás – rodičov – veľká zmena, s ktorou sa musíte vysporiadať. Určite chcete, aby ste tento dôležitý medzník v živote Vášho dieťaťa zvládli čo najlepšie.

Čítať viac

Oznam o prevádzke ŠKD počas jarných prázdnin

Oznamujeme rodičom detí navštevujúcich ŠKD, aby svoj prípadný záujem o umiestnenie dieťaťa v ŠKD počas jarných prázdnin (25.2.2019 až 1.3.2019) nahlásili u vychovávateliek alebo u p.Medveďovej. Družina bude počas prázdnin otvorená, ak sa nahlási dostatočný počet detí. Ďakujeme

Búranie detských bariér

Nie všetky deti mali to šťastie a narodili sa úplne zdravé aj napriek tomu, že v dnešnej dobe to berieme ako samozrejmosť. Preto by sme mali my ostatní spojiť sily a pripraviť prostredie a pomôcky, tak aby nemali pocit, že obyčajné veci musia byť prekážkou.

Aké sú ciele, ktoré chceme projektom dosiahnuť:

  • Podporiť vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  • Pomôcť deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovať sa medzi intaktných žiakov
  • Podporiť inkluzívne vzdelávanie
  • Uľahčiť prácu na výchovno-vzdelávacom procese deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a podporiť prácu špeciálneho pedagóga a školského psychológa novými terapeutickými pomôckami
  • Motivovať žiakov k lepším výsledkom pri štúdiu so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  • Motivovať intaktných žiakov k spolupráci a pomoci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Na čo využijeme peniaze získané v projekte :

Peniaze získane v projekte budú použité na nákup špeciálno-diagnostických pomôcok a hier.

Kde a kedy môžete za nás hlasovať: od 21.1.2019 do 17.2.2019

Hlasy môžete odovzdať za každý nákup v predajniach obchodného reťazca Tesco na týchto pobočkách :

Komárnická 3, Bratislava

Martinčekova 2 , Bratislava

OC Perla Kaštieľská 4, Bratislava

City Hotel, Seberíniho 9, Bratislava