Oznamy

Pozvánka na zápis a DOD 2019

Vážení rodičia budúcich prvákov!

Každý rok v septembri zasadnú prvýkrát do školských lavíc tisíce prvákov. Je to pre nich ale aj pre Vás – rodičov – veľká zmena, s ktorou sa musíte vysporiadať. Určite chcete, aby ste tento dôležitý medzník v živote Vášho dieťaťa zvládli čo najlepšie.

Čítať viac

Oznam o prevádzke ŠKD počas jarných prázdnin

Oznamujeme rodičom detí navštevujúcich ŠKD, aby svoj prípadný záujem o umiestnenie dieťaťa v ŠKD počas jarných prázdnin (25.2.2019 až 1.3.2019) nahlásili u vychovávateliek alebo u p.Medveďovej. Družina bude počas prázdnin otvorená, ak sa nahlási dostatočný počet detí. Ďakujeme

Búranie detských bariér

Nie všetky deti mali to šťastie a narodili sa úplne zdravé aj napriek tomu, že v dnešnej dobe to berieme ako samozrejmosť. Preto by sme mali my ostatní spojiť sily a pripraviť prostredie a pomôcky, tak aby nemali pocit, že obyčajné veci musia byť prekážkou.

Aké sú ciele, ktoré chceme projektom dosiahnuť:

  • Podporiť vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  • Pomôcť deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovať sa medzi intaktných žiakov
  • Podporiť inkluzívne vzdelávanie
  • Uľahčiť prácu na výchovno-vzdelávacom procese deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a podporiť prácu špeciálneho pedagóga a školského psychológa novými terapeutickými pomôckami
  • Motivovať žiakov k lepším výsledkom pri štúdiu so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  • Motivovať intaktných žiakov k spolupráci a pomoci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Na čo využijeme peniaze získané v projekte :

Peniaze získane v projekte budú použité na nákup špeciálno-diagnostických pomôcok a hier.

Kde a kedy môžete za nás hlasovať: od 21.1.2019 do 17.2.2019

Hlasy môžete odovzdať za každý nákup v predajniach obchodného reťazca Tesco na týchto pobočkách :

Komárnická 3, Bratislava

Martinčekova 2 , Bratislava

OC Perla Kaštieľská 4, Bratislava

City Hotel, Seberíniho 9, Bratislava

Pozvánka na predvianočné trhy

ZŠ Borodáčova pozýva rodičov našich žiakov na predvianočné trhy, ktoré sa uskutočnia dňa 12.12.2018 od 14:30 na prízemí hlavnej budovy.

Máte šancu zažiť vystúpenia žiakov, podporiť OZ školy kúpou výrobkov Vašich detí a dať si s nami vianočný punč.

Tešíme sa na Vašu účasť !

Pozvánka na imatrikulácie

ZŠ Borodáčova pozýva

rodičov našich prváčikov

na SLÁVNOSTNÚ IMATRIKULÁCIU

v štýle MEN IN BLACK

ktorá sa uskutoční dňa

15.11.2018 o 9:00

v spoločenskej miestnosti na prízemí

 

 

 

Informácia pre rodičov

Vážení rodičia, informujeme Vás, že v týždni od 15.10 do 19.10 prebiehajú na škole ,,náčuvy´´ študentov PdF UK v Bratislave.