Oznamy

Kurz korčuľovania pre prvý stupeň ZŠ

Už tradične sa žiaci 1. stupňa našej školy v mesiaci február zúčastnia kurzu korčuľovnia. Ten sa uskutoční od 26.2 do 2.3.2018 (1. a 2. ročník) a 5.2 – 9.2 (3. a 4. ročník) na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v Ružinove.

 • 1. a 2.  ročník sa kurzu zúčastnia v dňoch 26.2 – 2.3 od 9:10 do 11:50 hod.
 • 3. a 4. ročník sa kurzu zúčastnia v dňoch 5.2 – 9.2 od 8:30 do 11:15
 • každý deň je odchod na kurz aj návrat z neho pod dozorom pedagogických zamestnancov spred školy
 • zmluvná doprava – parkovisko OD Kocka – vybavuje organizátor kurzu
 • priniesť si nabrúsené korčule s dlhými šnúrkami. Z dôvodu ochrany hlavy a rúk je povinná ochranná prilba, rukavice, odporúčame chrániče zápästia. Organizátor bude riešiť poistnú udalosť len v prípade použitia protinárazových ochranných prostriedkov.
 • pred začiatkom výcviku doma skontrolovať funkčnosť korčúľ
 • veci na korčuľovanie a desiatu spolu zbaliť do jedného ruksaku
 • NEDÁVAŤ ŽIADNE IGELITOVÉ TAŠKY DO  RUKY!!!
 • náhradné oblečenie na prezlečenie môže mať žiak odložené v šatni školy, nezbaliť ho deťom so sebou na korčuľovanie
 • počas kurzu korčuľovania frekventanti KK budú mať časť 1. vyuč. hodiny,ale žiaci si nebudú nosiť školskú aktovku s pomôckami !
 • po absolvovaní korčuľovania a návrate do školy pokračujeme vo vyučovaní podľa upraveného rozvrhu vo svojich kmeňových triedach
 • počas trvania kurzu korčuľovania neodporúčame nosiť žiakom cennosti, mobilné telefóny a zbytočnosti do školy
 • do 26.1.2018 odovzdať triednej učiteľke doklad o zaplatení kurzu a prihlášku na kurz korčuľovania – návratku !
 • Frekventanti kurzu korčuľovania nosia domov dennodenne ruksak s korčuľami a ochrannými pomôckami na vysušenie a kontrolu funkčnosti !!!
 • Pred začiatkom kurzu triedni učitelia dôsledne poučia žiakov o bezpečnom a slušnom správaní sa počas kurzu korčuľovania a poskytnú im všetky potrebné informácie.
 • Samotný KK prebieha pod vedením inštruktorov – trénerov korčuľovania, ktorí preberajú právnu zodpovednosť za frekventantov kurzu počas výcviku na ľadovej ploche.
 • Po skončení výcvikovej hodiny pedagóg opäť preberá zodpovednosť za žiakov, ktorých odvedie do šatne a pomôže im s prezúvaním a zbalením sa do ruksaku.

Informácie k testovaniu deviatakov

Testovanie deviatakov z matematiky a slovenského jazyka pod názvom Testovanie 9 sa tento rok uskutoční dňa 21.3.2018. Náhradný termín je 5.4.2018.

Žiaci budú písať test z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Naši žiaci si testovanie vyskúšajú formou nácviku vyplňovania testov a záverečnej prípravy v dňoch 19. – 20.3.2018.

Bližšie informácie nájdete na http://www.nucem.sk/documents//26/testovanie_9_2018/fin_Zakladne_informacie_T9_2018.pdf

Deviatakom prajeme veľa šťastia !

Lyžiarsky výcvikový kurz 2018

Žiaci školy majú aj tento rok možnosť zúčastniť sa na lyžiarskom výcvikovom kurze. Ten sa uskutoční 11.3 – 16.3.2018 v lyžiarskom stredisku Ždiar – Bachledova dolina.

Cena kurzu je 200€, v cene je zahrnuté stravovanie (plná penzia), ubytovanie, doprava, skipassy a inštruktori.

Prihlášku na LVVK treba odovzdať do 9.2.2018.

Deň otvorených dverí a zápis do 1. ročníka

Riaditeľstvo školy srdečne pozýva všetkých rodičov budúcich prváčikov na Deň otvorených dverí a zápis do 1.ročníka.

Deň otvorených dverí sa uskutoční 22.3.2018.

Zápis do prvého ročníka bude prebiehať v piatok 6.4 od 14:00 do 18:00  a v sobotu 7.4 od 8:00.

Tešíme sa na stretnutie s Vami !

 

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia !

Dovoľujem si Vám oznámiť, že na deň 22.12.2017 udeľujem všetkým žiakom ZŠ Borodáčova riaditeľské voľno.

S úctou,

Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD. 

riaditeľ školy