Oznamy

Informácie k testovaniu deviatakov

Testovanie deviatakov z matematiky a slovenského jazyka pod názvom Testovanie 9 sa tento rok uskutoční dňa 21.3.2018. Náhradný termín je 5.4.2018.

Žiaci budú písať test z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Naši žiaci si testovanie vyskúšajú formou nácviku vyplňovania testov a záverečnej prípravy v dňoch 19. – 20.3.2018.

Bližšie informácie nájdete na http://www.nucem.sk/documents//26/testovanie_9_2018/fin_Zakladne_informacie_T9_2018.pdf

Deviatakom prajeme veľa šťastia !

Lyžiarsky výcvikový kurz 2018

Žiaci školy majú aj tento rok možnosť zúčastniť sa na lyžiarskom výcvikovom kurze. Ten sa uskutoční 11.3 – 16.3.2018 v lyžiarskom stredisku Ždiar – Bachledova dolina.

Cena kurzu je 200€, v cene je zahrnuté stravovanie (plná penzia), ubytovanie, doprava, skipassy a inštruktori.

Prihlášku na LVVK treba odovzdať do 9.2.2018.

Deň otvorených dverí a zápis do 1. ročníka

Riaditeľstvo školy srdečne pozýva všetkých rodičov budúcich prváčikov na Deň otvorených dverí a zápis do 1.ročníka.

Deň otvorených dverí sa uskutoční 22.3.2018.

Zápis do prvého ročníka bude prebiehať v piatok 6.4 od 14:00 do 18:00  a v sobotu 7.4 od 8:00.

Tešíme sa na stretnutie s Vami !

 

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia !

Dovoľujem si Vám oznámiť, že na deň 22.12.2017 udeľujem všetkým žiakom ZŠ Borodáčova riaditeľské voľno.

S úctou,

Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD. 

riaditeľ školy