Svet očami žiakov

Naši deviataci boli v testovaní úspešní.

Gratulujeme našim deviatakom k výsledkom dosiahnutým v aprílovom celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2017). Spomedzi devätnástich škôl v Ružinove sa naši deviataci v rámci testovania vedomosti z matematiky umiestnili na výbornom 3. mieste, za Spojenou školou Novohradská a Súkromnou základnou školou na Bajkalskej ulici. 
Čítať viac