Kontakty

Adresa školy:           

Základná škola
Borodáčova 2
821 03 Bratislava

 Telefón, fax, Email:          
 tel.: 02/43630904
fax.: 02/43630906 
skola@borodacova.sk  IČO: 31780784DIČ: 2020970798

 

 Vedenie školy 

Funkcia Meno Telefón Email
riaditeľ školy Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD.   02/43630896 riaditel@borodacova.sk 
zástupca riaditeľa školy Mgr. Anna Gajdošová   02/43630904 gajdosova@borodacova.sk 
špeciálny pedagóg PaedDr. Miroslava Jarošová
02/43630904 jarosova@borodacova.sk
školský psychológ Mgr. Tatiana Zimová – Tordajiová 02/43630904 zimova@gmail.com
tajomníčka Mgr. Denisa Vágnerová 02/43630904 tajomnik@borodacova.sk
personalistka Otília Michalíková  0908 771 957 pam@borodacova.sk

Učiteľský zbor

Meno Aprobácia Email Triednictvo Konzultácie
 Mgr. Andrea Adamčíková  MAT + CHE  adamcikova@borodacova.sk triedna učiteľka 5.A Utorok 14:00 – 15:00
 Mgr. Janka Kaderková učiteľstvo pre primárne vzdelávanie kaderkova@borodacova.sk triedna učiteľka 3.A Pondelok 7:30 – 8:00
 Mgr. Miriam Dronzeková  SJL + NEJ dronzekova@borodacova.sk netriedna učiteľka Pondelok od 6:45
 Mgr. Dáša Hitková učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  hitkova@borodacova.sk triedna učiteľka 1.C Utorok 13:00 – 14:00
 Mgr. Beata Jurányiová  učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  juranyiova@borodacova.sk triedna učiteľka 2.A Streda 13:00 – 14:00
 Mgr. Ingrid Macková učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  mackova@borodacova.sk triedna učiteľka 1.A Utorok, Streda, Štvrtok 13:00 – 13:15
 Mgr. Tatiana Máťašová  ANJ + OBN  matasova@borodacova.sk triedna učiteľka 6.A Štvrtok 13:00 – 14:00
 Mgr. Ján Plišnák  TSV plisnak@borodacova.sk netriedny učiteľ ———————
 Mgr. Zuzana Pomajbišová učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  pomajbisova@borodacova.sk triedna učiteľka 3.B Streda 13:00 – 14:00
 Mgr. Renáta Ponyová  TSV + BIO  ponyova@borodacova.sk triedna učiteľka 8.A Utorok 14:00 – 15:00
 Ing. Helena Sandtnerová  ANJ + RUJ  sandtnerova@borodacova.sk triedna učiteľka 7.A Utorok 13:30 – 14:30
 Mgr. Zuzana Selecká  učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  selecka@borodacova.sk triedna učiteľka 4.A Utorok 13:00 – 14:00
 Mgr. Mário Starovič  SJL + DEJ  starovic@borodacova.sk triedny učiteľ 9.A Utorok 14:00 – 15:00
Mgr. Veronika Stašová učiteľstvo pre primárne vzdelávanie stasova@borodacova.sk triedna učiteľka 2.B Streda 13:00 – 14:00
Mgr. Branko Štefún NBV stefun@borodacova.sk netriedny učiteľ    ———————
 Mgr. Jana Magulová  učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  magulova@borodacova.sk triedna učiteľka 1.B Štvrtok 13:00 – 14:00

 

Školská jedáleň

vedúca šk. jedálneAndrea Valovičová     tel:02/432 91088     email: jedalen@borodacova.sk  

 

Ochrana osobných údajov

Svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať na základe písomnej požiadavky na mail och.os.udajov@borodacova.sk