Kontakty

Adresa školy:           

Základná škola
Borodáčova 2
821 03 Bratislava

 Telefón, fax, Email:          
 tel.: 02/43630904
fax.: 02/43630906 
skola@borodacova.sk  IČO: 31780784DIČ: 2020970798

 

 Vedenie školy 

Funkcia Meno Telefón Email
riaditeľ školy Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD.   02/43630896 riaditel@borodacova.sk 
zástupca riaditeľa školy Mgr. Anna Gajdošová   02/43630904 gajdosova@borodacova.sk 
špeciálny pedagóg PaedDr. Miroslava Jarošová
02/43630904 jarosova@borodacova.sk
školský psychológ Mgr. Tatiana Zimová – Tordajiová 02/43630904 zimova@gmail.com
tajomníčka Mgr. Denisa Vágnerová 02/43630904 tajomnik@borodacova.sk
personalistka Otília Michalíková  0908 771 957 pam@borodacova.sk

Učiteľský zbor

Meno Aprobácia Email
 Mgr. Andrea Adamčíková  MAT + CHE  adamcikova@borodacova.sk
 Mgr. Stanislava Bartóková učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  bartokova@borodacova.sk
 Mgr. Miriam Dronzeková  SJL + NEJ dronzekova@borodacova.sk
 Mgr. Dáša Hitková  učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  hitkova@borodacova.sk
 Mgr. Beata Jurányiová učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  juranyiova@borodacova.sk
 Mgr. Ingrid Macková učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  mackova@borodacova.sk
 Mgr. Tatiana Máťašová  ANJ + OBN  matasova@borodacova.sk
 Mgr. Ján Plišnák   TSV plisnak@borodacova.sk
 Mgr. Zuzana Pomajbišová učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  pomajbisova@borodacova.sk
 Mgr. Renáta Ponyová  TSV + BIO  ponyova@borodacova.sk
 Ing. Helena Sandtnerová  ANJ + RUJ  sandtnerova@borodacova.sk
 Mgr. Zuzana Selecká  učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  selecka@borodacova.sk
 Mgr. Mário Starovič  SJL + DEJ  starovic@borodacova.sk
Mgr. Veronika Stašová učiteľstvo pre primárne vzdelávanie stasova@borodacova.sk
Mgr. Branko Štefún NBV stefun@borodacova.sk
 Mgr. Magdaléna Zvolská  učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  zvolska@borodacova.sk

 

Školská jedáleň

vedúca šk. jedálneAndrea Valovičová     tel:02/432 91088     email: jedalen@borodacova.sk