Občianske združenie Borodáčova

žení rodičia, vítame vás v novom školskom roku v mene OZ ZRPŠ Borodáčova!

Kto sme?                   

 • Sme občianske združenie, ktoré tvoria rodičia žiakov našej školy.

Čo robíme?              

 • Pomáhame škole so zlepšením učebného prostredia, modernizáciou  učebných pomôcok a organizáciou aktivít pre žiakov počas roka.
 • Stále hľadáme nové oblasti, v ktorých by sme mohli škole pomôcť.
 • Tento rok sme využili financie na nákup hygienických potrieb , projektorov do tried, dokúpenie nových lavíc, mikulášske balíčky, oslavu MDD, príspevok na lyžiarsky výcvik, koncoročné knižné  odmeny pre žiakov, realizujeme modernizáciu vybavenia telocvične.  Podrobné vyúčtovanie prostriedkov bude čoskoro na webe školy.

Ako to robíme?                 

 • OZ ZRPŠ je financované z príspevkov nás, rodičov, príspevok je vo výške 50 EUR /šk.rok, z 2% daní a ďalej sa uchádzame o granty z MČ či akékoľvek iné granty použiteľné pre našu školu                        

Čo môžete urobiť vy?

 • Uhradiť príspevok do ZRPŠ=50 EUR.  Je možné si platbu rozložiť ako vám vyhovuje.

Č.ú. v Tatra Banke je: SK72 1100 0000 0026 2485 2091

 • Poukázať OZ ZRPŠ Borodáčova 2% z daní a povedať známym,ktorí nie sú rozhodnutí , že môžu tiež týmto spôsobom pomôcť škole.
 • Ak váš zamestnávateľ má program v ktorom podporuje školy, dajte nám prosím vedieť.
 • Prihláste sa za zástupcu triedy.
 • V priebehu jesene budeme organizovať školskú brigádu na dvore, aby sme pokračovali v skrášľovaní školského dvora.
 • Ak máte nápad, ako by ste vedeli, mohli škole pomôcť, radi ho privítame.

Ako sa nám ozvať?

 • mailom: ozborodacova@gmail.com alebo prostredníctvom zástupcov tried.
 • Chceli by sme vás poprosiť o mailový kontakt, ľahšie sa vám tak sprostredkujú  informácie. Mail budeme využívať len pre potreby komunikácie s vami – môžete ho poskytnúť svojmu triednemu zástupcovi v rámci OZ ZRPŠ.

Tu si môžete stiahnuť analýzu učtovníctva OZ za šk.rok 2016/2017

Tu si môžete stiahnuť analýzu účtovníctva OZ za šk.rok 2017/2018

OZ Letak

Zápisnica zo zasadnutia výboru OZ Borodáčova 29.1.2019