Oznam o prevádzke ŠKD počas letných prázdnin

Prosíme rodičov, ktorí majú záujem aby ich dieťa navštevovalo počas prvého týždňa letných prázdnin ŠKD, aby to nahlásili u PaedDr. Medveďovej.

Zároveň prosíme rodičov, ktorí chcú aby školská ranná družina v školskom roku 2019/2020 bola už od 6:00 (teraz je to 6:20), aby svoj záujem rovnako nahlásili u PaedDr. Medveďovej.

Ďakujeme