Oznam o prevádzke ŠKD počas polročných prázdnin

Oznamujeme rodičom detí navštevujúcich ŠKD, aby svoj prípadný záujem o umiestnenie dieťaťa v ŠKD počas polročných prázdnin (1.2.2019) nahlásili u vychovávateliek alebo u p.Medveďovej. Ďakujeme