Rada Školy

Rada školy presadzuje verejný záujem, ale najmä záujmy žiakov, ich rodičov a zamestnancov našej školy. Jej úlohou je verejná kontrola a vyjadrovanie sa k zásadným rozhodnutiam vedenia školy. Jej členovia sú zástupcami pedagogických i nepedagogických zamestnancov, rodičov a zriaďovateľa.  

Členovia Rady školy:

pedagog. zamestnanec 

Mgr. Renáta Ponyová, predseda      

pedagog. zamestnanec Mgr. Dáša Hitková 
nepedagog. zamestnanec Zuzana Huťová  
rodič Mgr. Milan Ištván  
rodič Ing. Katarína Richnavská
rodič Miriam Elízová  
rodič Ing. Jana Dvoŕáková
zriaďovateľ Ing. arch. Lucia Štasselová
zriaďovateľ Mgr. Jozef Matúšek  
zriaďovateľ Ing. Peter Herceg
zriaďovateľ  JUDr. Matúš Méheš

 

Zápisnica z ustanovujúcej schôdze RŠ zo dňa 10.10.2016

Zápisnica z ustanovujúcej schôdze RŠ zo dňa 10.10.2016, časť 2

Zápisnica z riadnej schôdze RŠ zo dňa 20.9.2017

Zápisnica z úvodnej schôdze RŠ-10.9.2018

Zápisnica z riadnej schôdze RŠ zo dňa 12.2.2018