Rada Školy

Rada školy presadzuje verejný záujem, ale najmä záujmy žiakov, ich rodičov a zamestnancov našej školy. Jej úlohou je verejná kontrola a vyjadrovanie sa k zásadným rozhodnutiam vedenia školy. Jej členovia sú zástupcami pedagogických i nepedagogických zamestnancov, rodičov a zriaďovateľa.  

Členovia Rady školy:

pedagog. zamestnanec 

Mgr. Zuzana Selecká, predseda      

pedagog. zamestnanec
 
Mgr. Renáta Ponyová  
nepedagog. zamestnanec
 
Zuzana Huťová  
rodič
 
Mgr. Milan Ištván  
rodič
 
Miriam Elízová  
rodič
 
RNDr. Ondrej Petrus  
zriaďovateľ
 
Ing. Peter Hrapko  
zriaďovateľ
 
Mgr. Jozef Matúšek  
zriaďovateľ
 
Mgr. Petra Palenčárová  
zriaďovateľ
 
JUDr. Daniela Šurinová  

Zápisnica z ustanovujúcej schôdze RŠ zo dňa 10.10.2016

Zápisnica z ustanovujúcej schôdze RŠ zo dňa 10.10.2016, časť 2

Zápisnica z riadnej schôdze RŠ zo dňa 20.9.2017

Zápisnica z riadnej schôdze RŠ zo dňa 12.2.2018