Školská jedáleň

Upozorňujeme rodičov žiakov, ktorí sa ešte nenahlásili na obedy, aby tak urobili do 28.8.2019 najneskôr do 9:00.

Aj pri stravovaní našich žiakov dbáme na to, aby sme ich viedli k čo najzdravšiemu spôsobu života. Aktuálny jedálny lístok môžete nájsť tu:


Link na jedálenský lístok 

KONTAKTY

Vedúca ŠJ: Andrea Valovičová

Základná škola stredisko ŠJ, Borodáčova 2, Bratislava 

pevná linka: 02 / 43 29 10 88 

mail: jedalen@borodacova.sk

číslo účtu : SK 4902000000001645827456

 

Zápisný lístok stravníka na školský rok 2019/2020