Školský rok v kocke

Harmonogram vyuČovania a prestÁvok

ZVONENIE 
1. hodina   
 8 : 00  –   8 : 45
prestávka   
 8 : 45  –   8 : 55
2. hodina   
 8 : 55  –   9 : 40
prestávka   
 9 : 40  –   9 : 55
3. hodina   
 9 : 55  –  10 : 40
prestávka   
10 : 40  –  10 : 55
4. hodina   
10 : 55  –  11 : 40
prestávka   
11 : 40  –  11 : 50
5. hodina   
11 : 50  –  12 : 35
prestávka   
12 : 35  –  12 : 45
6. hodina   
12 : 45  –  13 : 30

 

Dôležité termíny v školskom roku 2018/2019

Začiatok školského roka  1.9.2019, nástup do školy je 2.9.2019
Koniec školského roka  30.6.2020
Prázdniny  začiatok koniec nástup do školy
Jesenné 30. 10. 2019 31.10. 2019 4.11.2019
Vianočné 23.12.2019 7.1.2020 8. 1. 2020
Polročné 31.1.2020 3. 2. 2020 4. 2. 2020
Jarné 17.2.2020 21. 2. 2020 24. 2. 2020
Veľkonočné 9.4.2020 14. 4. 2020 15. 4. 2020
Letné 30.6.2020 31. 8. 2020 2. 9. 2020

Termíny klasifikačných porád a pedagogických rád:

  • 7.11.2019 klasifikačná porada I. štvrťrok
  • 23.1.2020 klasifikačná porada I.polrok
  • 16.4.2020 klasifikačná porada III. štvrťrok
  • 22.6.2020 klasifikačná porada II.polrok

Termíny triednych aktívov ZRPŠ:

  • 9.9.2019 (pondelok)
  • 7.11.2019 (štvrtok)
  • 13.1.2020 (pondelok)
  • 16.4.2020 (štvrtok)
  • 8.6.2020 (pondelok)

Termíny celoslovenských testovaní žiakov:

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka  pod názvom Testovanie 5-2018 sa uskutoční 20. novembra 2019 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka  pod názvom Testovanie 9-2019 sa uskutoční 1. apríla 2020 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 15 a 16. apríla 2020

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy:

1.    termín prvého kola prijímacích skúšok podľa určenia MŠ SR
2.    termín prvého kola prijímacích skúšok podľa určenia MŠ SR