Školský rok v kocke

Harmonogram vyuČovania a prestÁvok

ZVONENIE 
1. hodina   
 8 : 00  –   8 : 45
prestávka   
 8 : 45  –   8 : 55
2. hodina   
 8 : 55  –   9 : 40
prestávka   
 9 : 40  –   9 : 55
3. hodina   
 9 : 55  –  10 : 40
prestávka   
10 : 40  –  10 : 55
4. hodina   
10 : 55  –  11 : 40
prestávka   
11 : 40  –  11 : 50
5. hodina   
11 : 50  –  12 : 35
prestávka   
12 : 35  –  12 : 45
6. hodina   
12 : 45  –  13 : 30

 

Dôležité termíny v školskom roku 2017/2018

Začiatok školského roka  1.9.2017, nástup do školy je 4.9.2017
Koniec školského roka  29.6.2018
Prázdniny  začiatok koniec nástup do školy
Jesenné 30. 10. 2017 31. 10. 2017 2. 11. 2017
Vianočné 23. 12. 2017 5. 1. 2018 8. 1. 2018
Polročné 2. 2. 2018 2. 2. 2018 5. 2. 2018
Jarné 5. 3. 2018 9. 3. 2018 12. 3. 2018
Veľkonočné 29. 3. 2018 3. 4. 2018 4. 4. 2018
Letné 2. 7. 2018 31. 8. 2018 3. 9. 2018

Termíny klasifikačných porád a pedagogických rád:

 • 31. august 2017 – pedagogická rada
 • 6. november 2017 – 1. priebežná hodnotiaca porada
 • 22. január 2018 – 1. klasifikačná porada
 • 9. apríl 2018 – 2. priebežná hodnotiaca porada
 • 21. jún 2018 – 2. klasifikačná porada
 • 2. júla 2018 – pedagogická rada

Termíny triednych aktívov ZRPŠ:

 • 11.9.2017 (pondelok) o 16:00
 • 6.11.2017 (pondelok) o 16:00
 • 8.1.2017 (pondelok) o 16:00
 • 11.4.2018 (streda) o 16:00
 • 4.6.2018 (pondelok) o 16:00

Termíny celoslovenských testovaní žiakov:

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka  pod názvom Testovanie 9-2017 sa uskutoční 21. marca 2018 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 5. apríla 2018

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy:

1.    termín prvého kola prijímacích skúšok máj 2018
2.    termín prvého kola prijímacích skúšok máj 2018

Termíny Zasadnutí predmetových komisií a metodických združení:

 • 7.11.2017 – 10.11.2017
 • 15.1.2018 – 18.1.2018
 • 9.4.2018 – 13.4.2018
 • 2.7.2018 – 5.7.2018