Školský rok v kocke

Harmonogram vyuČovania a prestÁvok

ZVONENIE 
1. hodina   
 8 : 00  –   8 : 45
prestávka   
 8 : 45  –   8 : 55
2. hodina   
 8 : 55  –   9 : 40
prestávka   
 9 : 40  –   9 : 55
3. hodina   
 9 : 55  –  10 : 40
prestávka   
10 : 40  –  10 : 55
4. hodina   
10 : 55  –  11 : 40
prestávka   
11 : 40  –  11 : 50
5. hodina   
11 : 50  –  12 : 35
prestávka   
12 : 35  –  12 : 45
6. hodina   
12 : 45  –  13 : 30

 

Dôležité termíny v školskom roku 2018/2019

Začiatok školského roka  1.9.2018, nástup do školy je 3.9.2018
Koniec školského roka  29.6.2019
Prázdniny  začiatok koniec nástup do školy
Jesenné 30. 10. 2018 2.11. 2018 5.11.2018
Vianočné 21.12.2018 7.1.2019 8. 1. 2019
Polročné 31.1.2019 1. 2. 2019 4. 2. 2019
Jarné 22.2.2019 1. 3. 2018 4. 3. 2019
Veľkonočné 18.4.2019 23. 4. 2019 24. 4. 2019
Letné 28.6.2019 31. 8. 2018 3. 9. 2018

Termíny klasifikačných porád a pedagogických rád:

 • 10. 9. 2018 – pedagogická rada
 • 5.11.2018 – 1. priebežná hodnotiaca porada
 • 24.1.2019 – 1. klasifikačná porada
 • 8.4.2019 – 2. priebežná hodnotiaca porada
 • 24.6.2019 – 2. klasifikačná porada

Termíny triednych aktívov ZRPŠ:

 • 10.9.2018 (pondelok)
 • 5.11.2018 (pondelok)
 • 14.1.2019 (pondelok)
 • 8.4.2019 (streda)
 • 3.6.2019 (pondelok)

Termíny celoslovenských testovaní žiakov:

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka  pod názvom Testovanie 5-2018 sa uskutoční 21. novembra 2018 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka  pod názvom Testovanie 9-2019 sa uskutoční 3. apríla 2019 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 16 a 17. apríla 2019

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy:

1.    termín prvého kola prijímacích skúšok 14.5.2019
2.    termín prvého kola prijímacích skúšok 17.5.2019

Termíny Zasadnutí predmetových komisií a metodických združení:

 • 7.11.2017 – 10.11.2017
 • 15.1.2018 – 18.1.2018
 • 9.4.2018 – 13.4.2018
 • 2.7.2018 – 5.7.2018