Stránkové hodiny počas letných prázdnin

Základná škola, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava

________________________________________________________

 

Prítomní zamestnanci v škole počas letných prázdnin

Mgr. Gajdošová Anna,   zást. RŠ
Tel. 02/43630904

od 09.07.2018 do 22.07.2018

od 20.08.2018 do 31.08.2018

Mgr. Vágnerová Denisa,   tajom. ZŠ
Tel. 02/43630904

od 09.07.2018 do 05.08.2018

od 20.08.2018 do 31.08.2018

Otília Michalíková    PaM  
Tel. 02/43630904

od 01.07.2018 do 15.07.2018

od 30.07.2018 do 12.08.2018

od 20.08.2018 do 31.08.2018

Valovičová Andrea,   ved. ŠJ

Tel. 02/43291088

od 13.08.2018 do 19.08.2018

od 27.08.2018 do 31.08.2018

  

STRÁNKOVÉ  HODINY:  pondelok a streda: od 08. hod. do 13. hod.

 

 

 

                                                                  Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD.

                                                                           riaditeľ školy