Vedenie školy

Riaditeľ školy

Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD.

(Foto)

Kontakt: 02/43630896
riaditel@borodacova.sk

 

Zástupca riaditeľa školy

(Foto)

Mgr. Anna Gajdošová 

Kontakt: 02/4363090
gajdosova@borodacova.sk 

Špeciálny pedagóg

(Foto)

Mgr. Anna Jakubcová

Kontakt: 02/43630904
annajkbc@gmail.com

Školský psychológ

(Foto)

Mgr. Tatiana Zimová – Tordajiová

Kontakty: 02/43630904
zimova@gmail.com

Tajomníčka:

(Foto)

Mgr. Denisa Vágnerová

Kontakty: 02/43630904
tajomnik@borodacova.sk