Voľné pracovné miesta

Riaditeľ ZŠ Borodáčova prijme do zamestnania s nástupom od 1.9.2018 :

učiteľa / učiteľku s aprobáciou SJL – NEJ

učiteľku pre prvý stupeň ZŠ

vychovávateľku do ŠKD

Bližšie informácie získate po telefonickom alebo mailovom dohovore.