Voľné pracovné miesta

Výberové konanie na obsadenie funkcie zástupca riaditeľa školy ZŠ Borodáčova.

 

Riaditeľ ZŠ Borodáčova prijme do zamestnania s nástupom od 1.9.2018 :

učiteľa / učiteľku s aprobáciou SJL – NEJ

učiteľa / učiteľku s aprobáciou RUJ – anJ

učiteľku pre prvý stupeň ZŠ

vychovávateľku do ŠKD

kuchárku do školskej jedálne

Bližšie informácie získate po telefonickom alebo mailovom dohovore na čísle 02/43630904 alebo 02/43630896, alebo počas úradných hodín na adrese školy.