Výberové konania

Oznámenia o vyhlásení výberových konaní na obsadenie miest riaditeľov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti m. č. Bratislava-Staré Mesto (zverejnené dňa 16.4.2019)

VK_ ZŠ Hlboká cesta

VK_MŠ Beskydská

VK_MŠ Ferienčíkova

VK_MŠ Gorazdova

VK_MŠ Heydukova

VK_MŠ Karadžičova

VK_MŠ Kuzmányho

VK_MŠ Malá

VK_MŠ Vazovova

VK_Tabaková

VK_ZŠ s MŠ M Hodžu_Škarniclova

 

Oznámenia o vyhlásení výberových konaní na obsadenie miest riaditeľov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti m. č. Bratislava-Ružinov (zverejnené dňa 16.4.2019)

VK Drieňová-vyhlásenie

VK Kulíškova-vyhlásenie

VK Medzilaborecká-vyhlásenie

VK Nevädzová-vyhlásenie

VK Ostredková-vyhlásenie

VK Vrútocká-vyhlásenie