Výchovné poradenstvo

Harmonogram 2018/2019

Prihlášky na strednú školu 

do 20.2.2019            Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ –     týka sa iba študijných odborov s talentovými skúškami (aj 5-ročné gymnáziá – bilingválne, aj športové gymnáziá)

5.2.2019 od 14:00 do 17:00 hod. – osobné odovzdávanie prihlášok rodičom

od 6.2. do 13.2.2019 odovzdať podpísané a lekárom potvrdené prihlášky výchovnému poradcovi

do 28.2.2019               ZŠ odošle prihlášky na stredné školy – týka sa iba škôl s talentovými skúškami (aj 5-ročné gymnáziá – bilingválne, aj športov gymnáziá) 20.2.2019 odovzdať na  podpis riaditeľovi školy

3. apríla 2019 (streda) TESTOVANIE 9 – 2019 – riadny termín

17. apríla 2019 (utorok, streda) TESTOVANIE 9 – 2019 – náhradný termín  

25.3.2019 až  12.4.2019 Talentové skúšky (priebežne sledovať webové stránky daných škôl 25.3. – 12.4.2019 )

do 10.4.2019  Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ – týka sa všetkých ostatných študijných odborov (aj 8-ročné gymnáziá)

4.4.2019 od 14:00 do 17:00 hod. – osobné odovzdávanie prihlášok rodičom

od 4.4. do 10.4.2019 odovzdať podpísané a lekárom potvrdené prihlášky výchovnému poradcovi

do 20.4.2019            ZŠ odošle prihlášky na stredné školy – týka sa všetkých ostatných študijných odborov (aj 8-ročné gymnáziá)

13.5.2019              1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane 8-ročných gymnázií)

16.5.2019              1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane 8-ročných gymnázií)

18.6.2019              2. kolo prijímacích skúšok

Konzultačné hodiny výchovnej poradkyne Mgr. Gajdošovej : utorok 14:00 – 15:00