Výchovné poradenstvo

Harmonogram 2017/2018

Prihlášky na strednú školu 

do 20.2.2018            Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ –     týka sa iba študijných odborov s talentovými skúškami (aj 5-ročné gymnáziá – bilingválne, aj športové gymnáziá)

5.2.2018 od 14:00 do 17:00 hod. – osobné odovzdávanie prihlášok rodičom

od 7.2. do 13.2.2018 odovzdať podpísané a lekárom potvrdené prihlášky výchovnému poradcovi

do 28.2.2018            ZŠ odošle prihlášky na stredné školy – týka sa iba škôl s talentovými skúškami (aj 5-ročné gymnáziá – bilingválne, aj športové gymnáziá) 19.2.2018,

21.3.2018                 TESTOVANIE 9 – 2018 – riadny termín

5.4.2018                 TESTOVANIE 9 – 2018 – náhradný termín  

25.3.2018 až  15.4.2018     Talentové skúšky (priebežne sledovať webové stránky daných škôl)

do 10.4.2018            Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ – týka sa všetkých ostatných študijných odborov (aj 8-ročné gymnáziá)

4.4.2018 od 14:00 do 17:00 hod. – osobné odovzdávanie prihlášok rodičom

od 4.4. do 10.4.2018 odovzdať podpísané a lekárom potvrdené prihlášky výchovnému poradcovi

do 20.4.2018            ZŠ odošle prihlášky na stredné školy – týka sa všetkých ostatných študijných odborov (aj 8-ročné gymnáziá)

 14.5.2018              1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane 8-ročných gymnázií)

17.5.2018               1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane 8-ročných gymnázií)

19.6.2018              2. kolo prijímacích skúšok

 Prosím o dôsledné dodržiavanie vyššie uvedených termínov!

Konzultačné hodiny výchovnej poradkyne Mgr. Gajdošovej : utorok 14:00 – 15:00