Zverejňovanie

Zverejňovanie – Zákon 546/2010

(zverejňovanie od 8.9.2017 – zmluvy, faktúry a objednávky)

zverejňovanie výzvy a súhrnné správy

zverejňovanie pred 8.9.2017 – zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy Faktúry Objednávky Súhrnné správy Výzvy
     

Súhrnná správa 4. štvrťrok 2018Súhrnná správa 3. štvrťrok 2018

Súhrnná správa 2. štvrťrok 2018

Súhrnná správa 1. štvrťrok 2018

 

VÝZVA do 30.11.2018

Zmluvy 2017

 

Faktúry 2017

 

Objednávky 2017

 

Súhrnná správa 3. štvrťrok 2017

 

Súhrnná správa 2. štvrťrok 2017

 

Výzva do 27.4.2017

Zámer 19.01.2017

Zmluvy 2016

Faktúry 2016

 

Objednávky 2016

 

   
Zmluvy 2015

Faktúry 2015

     
Zmluvy 2014

Faktúry 2014

     
Zmluvy 2013

Faktúry 2013

     
Zmluvy 2012

Faktúry 2012

     
Zmluvy 2011  Faktúry 2011 Objednávky 2011   

Súhrnná správa 3. štvrťrok 2011