2.A trieda –sme dobrý kolektív

V mesiaci máj pani triedna učiteľka pozvala do 2.A triedy pani Táničku- školskú psychologičku aj s pani psychologičkou z Centra pedagogicko- psychologickej prevencie. Žiaci si užili dve vyučovacie hodiny plné hier, tvorivej činnosti a rozhovorov. Cieľom stretnutia bolo upevňovanie vzájomných vzťahov v triede, vzájomná spolupráca a spoznávanie sa.