Ako vyzerá ozajstná škola?

Predškoláci z materskej školy na Bancíkovej ulici č.2 navštívili v marci našu školu, aby zažili ozajstné vyučovanie.

Pani učiteľka Hitková ich posadila k ozajstným žiakom – prvákom – do ozajstných lavíc a vyučovanie angličtiny sa mohlo začať.

Najskôr im prváci na privítanie zaspievali anglickú pieseň. Potom im ukázali, aké slovíčka poznajú z témy PARTY.  A nebolo ich málo…

Veľmi zaujímavé bolo pre škôlkarov to, že aj oni sa mohli zapojiť do vyučovania. Pani učiteľka ich vyvolávala k počítaču a oni dopľňali podľa obrázkov slovíčka, pričom ostatní  to mohli sledovať na veľkom plátne!

Nakoniec prváci škôlkarov naučili spievať jednoduchú veselú anglickú pieseň…

Škôlkari sa im odmenili tak, že im rozdali ich ručne ozdobené krásne veľkonočné vajíčka!

Veď sa blíži Veľká noc!