Aktivity v ŠKD

V školskom klube detí si žiaci rozvíjajú svoju kreativitu, sú aktívni v
tanečných a pohybových činnostiach, zapájajú sa do spoločných hier, riešia
zaujímavé hlavolamy, a upevňujú si svoje vedomosti a zručnosti prostredníctvom
zábavných hádaniek a úloh.
Ponúkame Vám prehľad niektorých aktivít.