Angličtina na ZŠ s MŠ Borodáčova – Start Right zápis na školský rok 2023/2024

Základná škola v spolupráci s jazykovou školou International House Bratislava ponúka budúcim prvákom poobedné vyučovanie angličtiny v rámci krúžkovej činnosti. Výučba bude prebiehať v priestoroch ZŠ v rámci školského klubu. Program START RIGHT je inovatívna výučba anglického jazyka určená deťom základných škôl vo veku od 6 do 14 rokov. International House Bratislava je medzinárodná jazyková škola, ktorá vyučuje deti na ZŠ od roku 2005. Je v sieti škôl MŠ SR a je partnerom školy.
Rodičia môžu zapísať svoje deti už teraz vyplnením a odoslaním ONLINE PRIHLÁŠKY.
Výhody angličtiny START RIGHT:
 – výučba v priestoroch ZŠ poobede po kmeňovej výučbe v rámci školského klubu, 2x 45 min týždenne
 – kvalifikovaní slovenskí a zahraniční lektori
– učebný plán je na základe učebníc vydávaných Cambridge University Press, učebnica a cvičebnica je v cene
– cena za 1 semester je 225 EUR, (vyučujeme v dvoch semestroch od 25.9.2023– 4.2.2024 a 5.2.2024– 14.6.2024)
– príprava na skúšku a možnosť absolvovať cambridgeskú skúšku

International House Bratislava, s.r.o.
Námestie SNP 14
tel.: +421 2 5296 2674
+421 2 5296 2675
email: info@ihbratislava.sk
www.ihbratislava.sk