Bábkové divadielko v ŠKD

ňa 21.9.2017 sa v ŠKD uskutočnilo bábkové divadelné predstavenie. Prišli k nám bábkoherci z divadla Pod hríbikom, ktorí zahrali rozprávku O Jankovi a Marienke. Deti s veľkým záujmom sledovali pútavé a zábavné predstavenie až do šťastného konca.