Beseda o kritickom myslení

Dňa 28.4. sa uskutočnila beseda v 2.A a v 2.B na tému kritické myslenie. Deti sa postupne dozvedeli:

Čo je to kritické myslenie, čo je to „dôveryhodná informácia“, kde potrebujeme kritické myslenie a ako overovať správy a informácie na internete.

Pani lektorka pútavo zapájala žiakov do rozhovoru. Naši druháci preukázali bohaté vedomosti a zaujímavé postrehy k danej téme.