Beseda s historikom

V rámci vyučovania dejepisu zvýšenou dotáciou troch vyučovacích hodín v 9.ročníku sa našim žiakom vyskytla netradičná hodina dejepisu. Pozvanie na ňu prijal riaditeľ Slovenského historického ústavu Matice slovenskej, doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc.

Počas tejto hodiny žiakom rozprával o príčinach vzniku 2. svetovej vojny, jej dopadoch na Slovensko a na problematiku Slovenského štátu a SNP. Priniesol so sebou aj originálne ukážky rôznych tlačovín, ktoré v danom období vychádzali. Žiaci tak mali možnosť na vlastné oči vidieť dobovú tlač, vojenské rozkazy či volebné plagáty, ale aj dozvedieť sa niečo zo zákulisa vzniku SNP a odboja na Slovensku.