Beseda s policajtkou

Dna 26.5.2022 sa na našej škole organizovala besiedka s pani policajtkou na tému:Krádeže. Táto téma zachytila momentálnu situáciu. Zúčastnili sa jej deti tretích ročníkov.