Beseda s policajtom

Dňa 25.10.2021 sa žiaci 5.ročníka zúčastnili besedy s policajtmi na tému „Mesto, v ktorom žijem.“ Úvod besedy patril historickým udalostiam mesta Bratislavy, s ktorými sa spája téma graffiti. Cieľom besedy bolo rozšíriť historické poznatky žiakov 5. ročníka o meste Bratislava a prepojiť ich s témou graffiti v meste. Záver besedy bol zameraný na diskusiu, počas ktorej sa žiaci pýtali otázky na základe aktívneho počúvania prednášajúcich

policajtov.