Čo nám hovoria kvety ?

Prostredníctvom básne Zakvitnuté hlavy sa žiaci 4. A triedy pokúšali vysloviť o sebe jednu pozitívnu vlastnosť alebo schopnosť, v ktorej vynikajú. Práca s textom vyjadrenie emócii a pocitu, ako sa cítime.