Čunovo – koncoročný školský výlet

Koniec školského roka sa priblížil a naša trieda 3.B s triednou učiteľkou Dášou Hitkovou sa dňa 26.6. 2024 vybrala na výlet.

 V prvom rade to bola prehliadka areálu vodného športu – Divoká voda, potom vynovený Szápáryho kaštieľ s jeho Ekocentrom a nakoniec Danubiana – galéria moderného umenia – a hoci sem sme sa úplne dovnútra kvôli technickým záležitostiam nedostali, mali sme možnosť vidieť zaujímavé diela aspoň vonku.

 Táto najjužnejšia časť Bratislavy je niečím nezvyčajná – stretávajú sa tu hranice troch štátov. Je to trojhraničie, kde sa zbiehajú rakúske, maďarské a slovenské hranice. Bol to krásny a zaujímavý výlet !