Dajme odpadu nový život

Eko téma je v súčasnosti jednou z najaktuálnejších tém. Preto sme ani na chvíľu neváhali, keď nás oslovili s možnosťou zapojiť sa do súťaže s názvom Odpad je poklad. Zadanie tejto súťaže znelo, premeniť nepotrebný odpad na niečo zaujímavé a dať mu nový „život“. Spoločnou úlohou bolo vytvoriť nielen produkt z použitých materiálov, ale aj motivovať našich žiakov k správnemu nakladaniu s odpadom a inšpirovať druhých, ako sa dá kreatívne odpad využiť a dať mu tak druhú šancu. Na zhotovenie výrobkov sa použili kartóny, funkčné krabice z jedla a nápojov, rolky z toaletného papiera, noviny, časopisy, plastové fľaše a pod. Počas týždňa si triedni učitelia spolu so svojimi žiakmi premysleli, čo budú tvoriť a v piatok, počas troch vyučovacích hodín, mohli svoje nápady aj zrealizovať. Kreativite sa medze nekladú a každá trieda tému spracovala po svojom:

            Žiaci prvého stupňa zhotovili pomocou kartónov zaujímavé výrobky a modely väčších rozmerov. Žiaci z 3. C vytvorili model Bratislavy, kde môžeme vidieť Bratislavský hrad, reštauráciu UFO alebo rieku Dunaj, nad ktorou prechádza diaľnica. Triedy 2. C, 4.B, 4.C vyrobili rôzne interiérové doplnky, stolové hry, ale aj automobil so šoférom. U žiakov z 5.A môžeme vidieť nielen model letiska a futbalového štadiónu, ale aj rôzne postavičky z plastových fliaš a dekorácie do interiéru. Vtáčie búdky z obalov od mlieka, zvieratká z toaletných roliek či krabičky s povzbudivým slovkom vyrobila 5.B.Žiaci 6.A sa vcítili do rolí interiérových dizajnérov a z kartónu, toaletných roliek a papiera vytvorili interiér hračkárskeho domčeka pre bábiky. Športovo založená trieda 6. B zhotovila spoločenské hry a basketbalový kôš z kartónu od pizze. Žiaci zo 7. A pomocou kartónov vyrobili automobil Ferrari. Študenti z 8. a 9. ročníka sa spojili. Kým jedna polovica pracovala na stavbe domčeka, druhá polovica triedy sa pustila do výroby ozdobných a dekoračných predmetov.  

Žiaci všetkých ročníkov pracovali usilovne s veľkým pracovným nasadením a odhodlaním vytvoriť z odpadového materiálu niečo nové, pekné, zmysluplné, zábavné či kreatívne. V rámci tejto súťaže sme mali možnosť zistiť, že nemusí vždy všetko skončiť v smetnom koši, pretože väčšina materiálov nám ponúka širokú škálu možností na ich ďalšie využitie. Môžeme skonštatovať, že zadanie „Dajme odpadu nový život“ sa nám podarilo splniť.