Darujte našej škole 2% z dane

Vážení rodičia!Aj vaše 2 % z dane nám pomôžu pri modernizácii školy, či pri organizácii podujatí pre našich žiakov, rodičov, ale aj komunitu okolo ZŠ s MŠ Borodáčova.
Vopred ďakujeme, ak sa rozhodnete tento rok venovať 2 % zo svojich daní práve našej škole.

Vyhlásenie o poukázaní 2% s potrebnými údajmi sú v prílohe. V papierovej podobe sú sprístupnené na vrátnici školy alebo u triedneho učiteľa.

2 _ daň 2023 OZ
Vyplnené tlačivo môžete odovzdať triednemu učiteľovi do 25. 4. 2023 alebo osobe odovzdať na daňovom úrade do 30. 4. 2023

OZ Borodáčova