Dary prírody

Jednoduché slovíčka, ktoré sa nám nie vždy podarí vysloviť, keď je to potrebné. Žiaci 2.A prostredníctvom dramatizácie známej rozprávky O 12 mesiačikoch si uvedomovali hodnotu daru, silu slovíčok prosím a ďakujem. Deti si vyskúšali jednoduchými divadelnými prostriedkami charakterizovať postavy v príbehu a viesť dialóg medzi sebou.