Deň otvorených dverí 2018

Základná škola Borodáčova srdečne pozýva všetkých rodičov a príbuzných našich žiakov, ako aj budúcich prváčikov na tradičný DOD 2018.

Ponúkame možnosť naávštevy tried na vyučovaní, prehliadku priestorov a materiálovo-technického vybavenia školy, či ukážku popoludňajšej činnosti v ŠKD.