Deň Ukrajiny

V piatok 23.6. 2023 sa na našej škole konala zaujímavá udalosť, ktorá niesla názov Deň Ukrajiny. Preto sa tento deň niesol v duchu rôznych aktivít a tvorivých dielní. Učitelia a žiaci všetkých ročníkov usilovne pracovali na úlohách a počas hodín sa snažili čo najlepšie a najkrajšie tému Ukrajiny spracovať. Žiaci tak mali možnosť spolupracovať so svojimi ukrajinskými spolužiakmi. Práve pomocou týchto aktivít mohli bližšie spoznať aj ich kultúru, zvyky, tradície či históriu krajiny.

Na  podporu začleňovania žiakov z Ukrajiny do slovenskej školy a posilnenie vzájomného kultúrneho a jazykového povedomia žiakov a komunít si naši žiaci pripravili bohatý program.  Z 3.A triedy ukrajinské dievčatko Divna predviedla slovenským žiakom tanček, ktorý sa naučila ešte na Ukrajine. Potom si spolu zaspievali zmes slovenských ľudových piesní. Prváci z 1. A svojim rovesníkom nakreslili modranskú keramiku a zhotovili kvety vo farbách ukrajinskej zástavy. Žiaci z  2.A a 2. B si pozreli rozprávku a odfotili sa pri mape Ukrajiny. O rastlinách, živočíchoch, polohe Ukrajiny si štvrtáci zo 4.A rozprávali na hodine, nakreslili zástavu Ukrajiny. Aj žiaci z 3.B sa bližšie oboznámili s touto nám blízkou krajinou formou prezentácie o Ukrajine. Neskôr o nových informáciách, ktoré sa dozvedeli, diskutovali medzi sebou.

Žiaci v 5. A kreslili rôzne obrázky a vymodelovali ukrajinskú vlajku z plastelíny. V 5.B sa všetky dievčatá obliekli do žltej farby a chlapci do modrej. Takto ustrojení, vo farbách ukrajinskej vlajky, si na pamiatku spravili spoločnú fotku. Počas dvoch vyučovacích hodín vytvorili veľký plagát, ktorý pozostáva zo šiestich osobitných plagátov. Hovorí o priateľstve medzi Ukrajinou a Slovenskom.

Žiaci 6.B slovenskej národnosti sa oboznámili s mnohými ukrajinskými spisovateľmi, umelcami a osobnosťami. A naopak, žiaci ukrajinskej národnosti sa oboznámili so slovenskou kultúrou. Každý žiak slovenskej národnosti nakreslil ukrajinskú vlajku a ukrajinský žiak slovenskú vlajku. Žiaci mali možnosť ochutnať najznámejšie ukrajinské cukríky, ktoré priniesli deti z ukrajinských rodín. So žiakmi v 6.A sme sa vrátili do histórie, do doby, keď  ľudia  nosili kroje. Žiaci mali možnosť vidieť, aký je rozdiel medzi ľudovými krojmi a motívmi, ktoré sa síce veľmi podobajú, ale každá z krajín používala iné farby, vzor či materiál. Keďže tu máme aj dvoch žiakov priamo z Ukrajiny, v závere sme  sa rozprávali o tradíciach, ktoré sme potom porovnávali.

V 7. A sa žiaci zahrali na prekladateľov a grafikov, pretože nakreslili na tabuľu veľkú mapu Ukrajiny a ukrajinskú hymnu preložili do nášho jazyka. Zadnú časť triedy zdobí ukrajinská nástenka, na ktorú si do budúcna budú môcť žiaci zavesiť svoje unikáty.

Žiaci z 8. a 9. ročníka vyhotovili rôzne výrobky z papiera, pričom hodiny prebehli skôr v náučno-poznávacom štýle: pozerali rôzne dokumenty, počúvali hudbu a v neposlednom rade spoznávali zvyky a tradície typické pre Ukrajinu.