Deň vody

Deti vodu milujú vo všetkých formách. Majú iskričky v očiach, keď skáču do kaluží, hádžu do nej kamienky, hrajú sa so snehom, ľadom, kúpu sa a ponárajú vo vani… Dospelí berú vodu ako úplnú samozrejmosť. Otočíme kohútikom a tečie. Je základným predpokladom akéhokoľvek života na Zemi. Dôležitosť vody pre náš život, jej význam sme si s deťmi porozprávali na netradičnej vyučovacej hodine. Deti v skupinách vytvárali projekty na tému DEŇ VODY.