Deň Zeme 2018

Dňa 23.apríla sme si spoločne pripomenuli významný sviatok, ktorý sa týka nás všetkých a to Deň Zeme. Najprv sme žiakov oslovili v školskom rozhlase príhovorom a vypočuli si dve tematické piesne. Deti na prvom stupni dostali za úlohu nakresliť svoju predstavu o Zemi vo vesmíre, v čom sa prekvapivo najviac darilo našim najmenším. Nasledovali tvorivé dielničky, hravé pracovné listy, vymaľovánky a kreslenie na chodník pred budovou školy. Všetci žiaci sa aktívne zapájali.