Didaktické hry

V pondelok 30. 4. 2018 sa žiaci 1.- 4. ročníka ZŠ Borodáčova zúčastnia Didaktických hier – ochrana života a zdravia. Akcia sa uskutoční v rozsahu 4. vyučovacích hodín. Žiaci si prinesú iba desiatu, pitný režim a obväzový materiál. Nutné je vhodné športové oblečenie detí a prikrývka hlavy. Ochranné prostriedky proti hmyzu podľa vlastného uváženia.