Dievčatko a včela

V stredu 18.10. sa žiaci 1.A zapojili do environmentálnej aktivity Dievčatko a včela, pri ktorej spoločne hľadali odpovede na otázky, prečo sú včely dôležité, čo im škodí a ako by im mohli pomôcť. Na záver každé dieťa dostalo knižku, ktorú si môže dotvoriť podľa vlastnej predstavy.