Dištančné vzdelávanie – 1.stupeň

Vážení rodičia,

od stredy 28.10.2020 prechádza naša ZŠ aj 1.stupeň (nie MŠ – tá ide v nezmenenom režime)  na online vyučovanie ( dištančné ) z dôvodu potvrdeného prípadu zamestnanca na ochorenie COVID -19. Doma sa budú vzdelávať žiaci 1. stupňa pravdepodobne až do 5.11.2020. Pravdepodobný nástup žiakov 1. stupňa na prezenčné vyučovanie bude od 10.11.2020. Presnú informáciu dostanete po doručení ďalších pokynov z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Prosím, aby žiaci 1. stupňa dodržiavali domácu karanténu a aby ste ich zdravotný stav kontrolovali. Pri príznakoch na ochorenie COVID – 19, zhoršení zdravotného stavu, kontaktujte ošetrujúceho lekára. Rodičia žiakov karanténu nemusia dodržiavať pokiaľ nebolo z RÚVZ Vám stanovené inak.

V stredu 28.10.2020 sa všetci žiaci ( prvého stupňa ) prihlásia o 9:00 cez vytvorené kontá Teams a spoja sa so svojimi triednymi učiteľmi a vychytajú všetko, čo by im mohlo brániť pri online vzdelávaní. Zároveň dostanú rozvrh na hodiny, ktoré budú prebiehať online. Preto Vás žiadame, aby ste si preverili prihlasovacie údaje a funkčnosť Vášho Teamsu.

Zároveň Vás prosím, aby ste Vašim deťom (žiakom 1. stupňa) skontrolovali prístup na MS Teams. V prípade problémov kontaktujte administrátora na administrator@borodacova.sk.

Žiaci 1. stupňa, ktorí z objektívnych dôvodov nemôžu byť pripojení online, kontaktujte svojho triedneho učiteľa a bude Vám učivo poslané inou formou.

Aktivity ŠKD budú prebiehať denne od 28.10.2020 od 14:00 – 16:00 a sú na dobrovoľnej účasti zo strany žiakov.

Žiaci 1. stupňa nemôžu vstupovať do budovy školy počas karantény. O ďalších krokoch Vás budeme okamžite informovať.

Na základe rozhodnutia ministerstva školstva, sa jesenné prázdniny presúvajú na 30.10. a 2.11. 2020 (piatok a pondelok) z dôvodu celoplošného testovania obyvateľov. Okrem toho pribudnú aj nové prázdniny v dňoch 6.11. a 9.11. (piatok a pondelok).

Zároveň prosíme o preštudovanie si Usmernenia k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020