Dištančné vzdelávanie – oznam pre 2. stupeň

Vážení rodičia,

od pondelka 26.10.2020 aj naša škola prechádza na online vyučovanie ( dištančné ) pre žiakov II. stupňa 5. – 9. ročník. Doma sa budú vzdelávať až do 27.11.2020.

V pondelok 26.10.2020 sa všetci žiaci ( druhého stupňa ) prihlásia o 9:00 cez vytvorené kontá Teams a spoja sa so svojimi triednymi učiteľmi a vychytajú všetko, čo by im mohlo brániť pri online vzdelávaní. Zároveň dostanú rozvrh na hodiny, ktoré budú prebiehať online. Preto Vás žiadame, aby ste si preverili prihlasovacie údaje a funkčnosť Vášho Teamsu počas víkendu.

Žiaci druhého stupňa si dnes odnesú zo školy všetky veci z triedy a zo skriniek  a v pondelok si môžu prísť do školy zobrať veci tí žiaci, ktorí dnes neboli v škole. O ďalších krokoch Vás budeme okamžite informovať o jesenných prázdninách, či iných zmenách. Prosím sledujte školskú stránku a edupage.

Žiaci I. stupňa pokračujú vo vyučovaní podľa platného rozvrhu. ŠKD bude fungovať za rovnakých podmienok ako doteraz.

V priestoroch ZŠ s MŠ Borodáčova 2 bude odberné miesto za účelom vykonania testu na Covid 19, preto činnosť v ŠKD v čase prázdnin nebude zabezpečovaná.

Zároveň Vás prosím, aby ste Vašim deťom (žiakom 2. stupňa) skontrolovali prístup na MS Teams. V prípade problémov kontaktujte administrátora na administrator@borodacova.sk.

Žiaci 2. stupňa, ktorí z objektívnych dôvodov nemôžu byť pripojení online kontaktujte svojho triedneho učiteľa a bude Vám učivo poslané inou formou.

Zároveň prosíme o preštudovanie si Usmernenia k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020

Ďakujeme.