Divadlo Čert a Kača

V priestoroch elokovaného pracoviska na Tomášikovej ulici sme pre deti zorganizovali kultúrne podujatie: Drevené divadlo. Jedná sa o vzdelávací a kultúrno zábavný projekt pre žiakov I. stupňa. Predstavenie ČERT a KAČA je marionetové predstavenie, aké hrávali „starí bábkari“ pred dvesto, či tristo rokmi. V priestoroch našej školy postavili scénu, ktorá je aj ozvučená, vysvietená a je pripomienkou dávno minulých čias. Aká bola kultúra našich predkov?

Ide o známy príbeh jazyčnatej Kači, ktorá sa nebojí ani čertov, z pera známej českej spisovateľky Boženy Nemcovej s hudobným sprievodom z diela Antonína Dvořáka.